Ingenting å si på deltakelsen da Hold Norge Rent (HNR) og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i slutten av februar arrangerte en koordinerende samling for aktører som bidrar til frivillig opprydding. Foto: Lise Strömqvist.
Ingenting å si på deltakelsen da Hold Norge Rent (HNR) og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) i slutten av februar arrangerte en koordinerende samling for aktører som bidrar til frivillig opprydding. Foto: Lise Strömqvist.

skal-effektivisere-kampen-mot-plastsoppel

Senter for oljevern og marint miljø (SOMM) begynner å ta form. Før vårens aksjoner samlet de både statlige og frivillige organisasjoner for å koordinere arbeidet med å samle inn mest mulig plast langs kysten vår.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

En ekstra innsats på oljevern og plastsøppel, med base i Lofoten og Vesterålen, har siden mai 2017 vært en del av regjeringens nordområdestrategi.

«Et nasjonalt kompetansesenter, som skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling», var gjennomgangstonen da statsminister Erna Solberg var på besøk og kunngjorde lokaliseringen. I 2018 ble senteret etablert med Ann-Helen Ernstsen som direktør.

- Senteret har nå eksistert i knapt et år. Målene våre er ambisiøse og vi er en viktig del av regjeringens satsing for et rent hav, sier Ernstsen.

Ann-Helen Ernstsen og resten av SOMM har base i Svolvær.

Ann-Helen Ernstsen og resten av SOMM har base i Svolvær.

Allerede er 11 ansatte på plass. Senteret skal blant annet være pådriver for samhandling når det gjelder opprydding av marin forsøpling. Det andre bidraget er å utvikle metoder og teknologi for opprydding etter oljeutslipp. 

Ønsker å holde på interessen

Kompetansesenteret i Svolvær har en koordinerende rolle nasjonalt når det gjelder marin forsøpling, og det har ikke vært vanskelig å kaste seg inn i problematikken i sitt første driftsår.

- Når det gjelder strandrydding er målet å effektivisere og arbeide for at mengde oppsamlet avfall øker. Vi må være bevisst på verdien av ryddingen og unngå dobbeltarbeid. Vi må ta vare på entusiasmen og engasjementet på alle nivå. Jeg tror at mer data og dokumentasjon på dette området vil være en motivasjon for deltakere. Derfor er det også viktig å utvikle verktøy, som alle kan bruke.

- Det ligger i navnet vårt at havet og det marine miljø er vårt område, men ting henger sammen. Derfor er forebygging og problemene med landbaserte søppelkilder med i arbeidet. Vi må ha en helhetlig tilnærming, og jobbe med bevisstgjøring blant forbrukere og produsenter. Det aller viktigste er å stoppe tilførselen av forsøpling til havet, sier direktøren for det nye senteret. 

Mange partnere

I jobben med å kontinuerlig samle og formidle kunnskap om oljevern og marin forsøpling gjelder det å knytte til seg gode aktører som drar i samme retning. Det første året har Ernstsen brukt mye tid på å reise rundt for å få en god kontakt med samarbeidspartnere.  Senteret jobber iherdig med oppdragene de har fått gjennom et tildelingsbrev fra Samferdselsdepartementet.

- Vi skal utvikle en søkbar kunnskapsbase for både oljevern og marin forsøpling. I løpet av året skal en kartløsning for strandrydding være på plass. Vi samarbeider med Hold Norge rent, der første del blir en løsning mot frivilligheten. Målet er at et mangfold av aktører og ulike systemer skal bli samlet i et nasjonalt verktøy. Prosjektgruppe er nedsatt og en prototype er planlagt klar til høsten.

Senteret skal skape arenaer for samhandling rundt marint miljø både nasjonalt og internasjonalt. Ernstsen poengterer at senteret er i utvikling, hvor blant annet etableringen av om et testområde for oljevern og marin forsøpling på Fiskebøl er utredet.

Store mengder med søppel blir samlet inn langs kysten vår, men potensialet er mye større. Foto: Friluftsrådet Bergen og omegn.