Sjømateksporten økte i november

Salting av torsk. Foto. Norsk sjømatråd.
Salting av torsk. Foto. Norsk sjømatråd.
Norge eksporterte sjømat for 5,6 milliarder i november. Dette er en økning på 479 millioner kroner eller ni prosent sammenlignet med november i fjor. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert
Hittil i år er det eksportert sjømat for 47,3 milliarder kroner som er en nedgang på 1,5 milliarder kroner eller tre prosent, i følge tall fra Norges sjømatråd.

- Veksten i sjømateksporten i november er i all hovedsak drevet fram av en stigende verdi på norsk lakseeksport, sier Egil Ove Sundheim, direktør for markedsinformasjon i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert laks for 3 milliarder kroner i november. Dette er en økning på 472 millioner kroner eller 19 prosent sammenlignet med november i fjor. Hittil i år er det eksportert laks for 26,8 milliarder kroner, som er en økning på 346 millioner kroner i forhold til i fjor.