Ser på kommunikasjon i nordområdene

Illustrasjon: Kystverket.
Illustrasjon: Kystverket.
Kystverket samler til internasjonal workshop om e-navigation
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Utfordringer og mulige løsninger for bedre kommunikasjonsforhold i nordområdene blir et av temaene under en e-navigation workshop hos Kystverket Vest i Haugesund 17.–18. oktober. Senter for los og VTS tester i høst ut tekniske begrensninger i kommunikasjonen mellom skip og landbaserte myndigheter om bord i hurtigruteskipet "Fram", under seilas rundt Svalbard og utenfor Grønland.

Erfaringer fra testen skal presenteres under workshopen, hvor sentrale aktører innenfor det internasjonale e-navigation arbeidet deltar. e-navigation er et konsept som beskriver en forbedret fremtid for skipsfarten, blant annet ved hjelp av bedre koordinering, standardisering og forenkling av kommunikasjon og elektroniske tjenester. Norge leder arbeidet på vegne av FNs sjøfartsorganisasjon IMO (International Maritime Organization), som skal munne ut i en strategisk implementeringsplan for e-navigation i 2014.