Prisbelønnet datasystem gir sikrere sjøkart

– Med Nautisk fagsystem (NFS) har Kystverket gjort et kvantesprang og tatt i bruk et innovativt og internasjonalt anerkjent datasystem for å håndtere våre nautiske installasjoner. Produksjonslinja mellom Kystverket og Kartverkets sjødivisjon, har gått fra analog til digital, slår Roger Njord Svinø, avdelingssjef ved Senter for farled, fyr og merker (FFM) i Kystverket fast.

NFS ble tatt i bruk av Kystverket 1. juni i år. Det er integrert mot de eksisterende datasystemene. Den viktigste endringen i forholdt til før, er at data som kartlegges og samles inn av Kystverkets båter til sjøs, straks kan overføres digitalt til Kystverket på land. Før overføring til Kartverkets sjødivisjon, blir dataene kontrollert av Kystverkets senter for farled, fyr og merker. Kjappere overføring av innsamlet data, øker produktiviteten. Det bidrar også til økt sikkerhet til sjøs. For når nye data kan overføres langt raskere enn før, blir også de elektroniske sjøkartene oppdatert og mer korrekte mye raskere.

– NFS gjør at vi kan bruke oppdaterte og kvalitetssikra data fra Kystverket i våre produkter med minst mulig manuelt arbeid. Endringene sendes digitalt til oss, og blir deretter umiddelbart synlige i våre system for videre behandling. Mindre manuelt arbeid, betyr mindre risiko for feil, forteller Henning Sundby, gruppeleder for GIT ved Kartverkets sjødivisjon.

Når dataflyten mellom Kystverket og Kartverkets sjødivisjon er blitt mer effektiv, kan endringer oppdateres mye raskere i kartproduktene. Det betyr at med NFS vil det til enhver tid være større grad av samsvar mellom kart og terreng. Det øker sikkerheten for alle som ferdes til sjøs.

– Dette er et flott verktøy for å nå Kystverkets visjon. Ikke minst målet om at ingen sjøulykker skal skyldes feil på våre navigasjonssystemer, sier Svinø. 

Flere fordeler

NFS betyr ikke bare bedre oppdaterte sjøkart langs farledene. Dette nye nautiske fagsystemet gjør også Kystverkets avdelinger langs kysten bedre i stand til å levere godt gjennomarbeida prosjektplaner. Dessuten skal det brukes i arbeidet med å planlegge og utplassere navigasjonsinstallasjoner.

Flere aktører vil også kunne nyte godt av bedre dataflyt fra sjø til land.

 – Dette vil virke inn på andre felt enn navigasjonssikkerhet. Våre felles data blir viktige også for kystsoneforvaltning, akvakultur og turisme, for å nevne noe, sier Boele Kuipers, teknologikoordinator i Kartverkets sjødivisjon.

NFS er levert av Geodata i samarbeid med Fugro Survey. Kystverkets nye nautiske fagsystem har blitt lagt merke til også utenlands. I år vant de nemlig prisen Special Achivement in GIS (SAG), som ble delt ut av Esri International User Conference.

Relatert innhold

Relevante lenker

 

 


 

Skrevet av Kjetil S Grønnestad for BarentsWatch