Påfyll til kartplotter

Foto: Redningsselskapet.
Foto: Redningsselskapet.

Kartlag fra det offentlige rett inn på fiskerens kartplotter.

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Med FiskInfo-prosjektet ønsker BarentsWatch, SINTEF og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) å arbeide frem løsninger for formidling av data til fiskernes fagsystemer, kartplotterne. Kartene leveres av etater som Meteorologisk institutt, Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Kystvakten, og inneholder data som gjør det lettere å navigere på sjøen. Brukerfokuset har vært på store og middelstore fiskebåter, men alle som bruker kartplottere vil kunne benytte seg av kartene.

Kunnskap som brukes

FiskInfo og systemene for flyt av informasjon av data til kartplottere, er første steg i den infrastrukturen som BarentsWatch skal bygge. Her samles, bearbeides og deles data til sluttbrukere som fiskerne med automatiserte løsninger. Systemene som BarentsWatch bygger vil gjøre det lett å tilby nye datasett fra flere offentlige dataleverandører og til nye målgrupper.

Sentralt i løsningen er også maskin til maskin integrasjon slik at sluttbrukersystemer og andre nettjenester kan benytte seg av løsningene uten å gå via BarentsWatch-portalen.

Tjenester for profesjonelle brukere er også viktig for regjeringen. Tjenester tilpasset kartplottere for fiskeflåten er et eksempel på det.

- Det finnes mye god informasjon og kunnskap om havområdene – utfordringen er ofte å gjøre informasjonen tilgjengelig for dem som kan ha nytte av den. BarentsWatch skal nå utvikle tjenester som gjør at kunnskapen brukes av næringen, påpekte statssekretær Jon Georg Dale (Frp) i Samferdselsdepartementet under BarentsWatch sin årskonferanse i Ålesund.

- Innsamlingen av kunnskapen er ofte kostbar – det er når kunnskapen blir brukt, gevinstene for samfunnet kommer.

Trenger innspill fra fiskerne

Systemet skal lanseres i begynnelsen av 2015, men en tidlig versjon ble demonstrert under årskonferansen. Her vil kartlag for iskant fra Meteorologisk institutt og redskapsposisjoner fra Kystvaktsentralen være med.

Så langt har arbeidet med å tilgjengeliggjøre kartlag ført til en del skisser for hvordan fiskerne kan hente ut informasjon. For å vite om prosjektet er på rett vei, har det vært viktig å få innspill fra fiskerne selv underveis.

- Jeg har vært med som designer og frontend-utvikler og har fulgt prosessen fra en prosjektbeskrivelse i pdf-format til ferdig utviklet demo. Underveis har vi endret designet mange ganger; noen ganger fordi ting ikke var teknisk mulig, andre ganger fordi vi fikk innspill fra involverte sluttbrukere. Vi  har jobbet hardt for å utvikle en løsning som er skalerbar og robust, samtidig som den skal være enkel å bruke, forklarer Inger Johanne Håkedal fra forvaltningsteamet i Bouvet.

- Det vi har nå er en demo, et team og tiden fram til lansering på å gjøre det endelige produktet så bra som mulig. Forhåpentligvis vil demoen sette i gang tankeprosesser hos dataeiere, systemleverandører og ikke minst sluttbrukere slik at vi får generert nye ideer til hvordan vi kan utvikle løsningen videre, legger hun til.

Nyeste versjon av kartene lastes ned fra BarentsWatch sin webtjeneste. Man trenger ikke logge seg på for å laste ned kart med mindre dataleverandøren krever identifisering før nedlasting (gjelder faststående bruk).

Løsningen inneholder en abonnementsordning, slik at man kan få kart tilsendt på e-post. Det krever at man må registrere seg som bruker og logge inn på portalen.