Øker bevilgningen til BarentsWatch

Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran fikk møte flere fra BarentsWatch under møtet mandag. Her ved leder i BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja og Arve Dimmen, avdelingsdirektør i Kystverket.
Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran fikk møte flere fra BarentsWatch under møtet mandag. Her ved leder i BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja og Arve Dimmen, avdelingsdirektør i Kystverket.

– Etter at satsingen på BarentsWatch har vært uendret i flere år vil vi øke bevilgningen med 10 millioner kroner i budsjettet for 2022.

Mandag morgen var fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran på besøk hos BarentsWatch i Framsenteret i Tromsø. Her fikk vi den hyggelige meldingen om at Regjeringen vil øke bevilgningen til BarentsWatch med 10 millioner.

– Digitalisering er helt sentralt for å kunne utvikle og tilby gode tjenester, og for å møte de utfordringer vi vil stå overfor fremover i forvaltningen av kyst- og havområdene våre. BarentsWatch er viktig for fiskerinæringen, havbruksnæringen, sjøtransporten, fritidsbåtbrukere og forvaltningen. Tjenestene er flittig brukt, og bidrar til både effektivisering og verdiskapning, sier fiskeri- og havministeren i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– En slik ekstra tildeling er vi svært fornøyd med. Dette vil gi oss muligheten til både å gjøre BarentsWatch mer robust ved å sikre driften av våre tjenester på en god og trygg måte. I tillegg gir dette oss rom for videreutvikling gjennom god dialog med samarbeidspartnere og brukere, sier leder i BarentsWatch, Nina Buvang Vaaja.

Økt bevilgning gir oss muligheten til å gjøre våre verktøy enda bedre og sikre bedre samhandling mellom aktører innen beredskapen, forvaltingen og næringslivet i Norge.

– Vi får gode tilbakemeldinger fra både næringene sjøl og forvaltningen som viser til effektivisering og økt verdiskapning gjennom bruk av våre tjenester.

BarentsWatch ble etablert av den rødgrønne regjeringen i 2012 som en del av nordområdesatsingen deres. Fra regjeringen heter det at BarentsWatch skal fortsette med å utvikle pålitelige, effektive og sikre digitale tjenester for de norske hav- og kystområdene.