Nordområdene er sak nummer én

- Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Kunnskap og verdiskaping er den rød tråden i nordområdepolitikken og nøkkelen til utvikling, vekst og innflytelse i nord. Enten det gjelder innovativ forskning som skaper arbeidsplasser, innsikt i sikkerhetspolitiske utviklingstrekk eller beredskapsformål er det kunnskap som avgjør. Kort sagt: Uten kunnskap lykkes vi ikke i nord, sa utenriksminister Espen Barth Eide i sitt innlegg på Sikkerhetspolitisk Konferanse 2012 i Bodø 25. oktober.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert
Sikkerhetspolitisk konferanse i Bodø arrangeres av Utenriksdepartementets sikkerhetspolitiske utvalg, i samarbeid med Refleksprosjektet, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune. Konferansen hadde undertittelen "Sikkerhet i nord – Er vi forberedt?" og fokuserte på nye og tradisjonelle sikkerhetsutfordringer i nordområdene.

Utenriksminister Espen Barth Eide i Bodø 25. oktober Foto:Utenriksdepartementet/Therese Bongard.

Utenriksminister Espen Barth Eide i Bodø 25. oktober Foto:Utenriksdepartementet/Therese Bongard.

Utenriksministeren trakk i sin innledning frem Bodøs viktige rolle i nord. - Bodø er forsvarshovedstaden i Norge, beredskapshovedstaden i Nord-Norge, samt et viktig kunnskapssentrum, sa utenriksministeren.

- Folkeretten er vårt førstelinjeforsvar for norske interessert i nord. Det er bred enighet om at FNs havrettskonvensjon utgjør den folkerettslige reguleringen i Polhavet. Samtlige land i Arktis legger dette til grunn. Det foregår derfor ikke noe kappløp om naturressurser i nord. Videre har vi lyktes i å gjøre Arktisk Råd til den ledende internasjonale politiske arena for nordområdespørsmål. Dette er både viktig og riktig, sa Eide.

Utenriksministeren fremholdt at regjeringens sju år lange nordområdesatsing har gitt resultater: Omfattende forskningsprogrammer er satt i gang. Det er lagt til rette for økt vekst og arbeidsplasser i Nord-Norge. Beredskapen er skjerpet. Forsvarets tyngdepunkt er flyttet nordover. Samarbeidet med Russland er fordypet og en historisk delelinjeavtale har kommet på plass.

- Jeg stolt over at regjeringen legger opp til en rekordsatsning på nordområdene i neste års statsbudsjett. Det viktigste er likevel at det skapes rammebetingelser for initiativ og innovasjon. Kunnskap, verdiskaping samt samfunnssikkerhet og -beredskap skal stå helt sentralt i vår nordområdesatsing fremover, sa Eide.

I forbindelse med oppholdet i Bodø besøkte Eide Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland. Regjeringen foreslår i statsbudsjett for 2013 å bevilge 10 millioner kroner til dette senteret ved Universitetet i Nordland. Senteret produserer kunnskap som kommer til nytte for bedrifter, organisasjoner og offentlige institusjoner som ønsker å ta del i den økte aktiviteten i nord. Besøket til Bodø ble avsluttet med et rundebordsmøte med representanter for næringsliv og forskningsinstitusjoner i Nordland.

- Regjeringen vil fortsette å satse på forskning og innovasjon i nordområdepolitikken. Dette er grunnlaget for bærekraftig høsting av naturressurser og for å skape og sikre arbeidsplasser - ikke bare i nord - men i hele landet, understreket utenriksminister Eide.

 


 

Denne saken er hentet fra regjeringen.no