Varsel: Mulig polart lavtrykk i Nord-Trøndelag og på Helgeland

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert