Mer krevende å utnytte petroleumsressursene

Foto: FMC Kongsberg / Statoil
Foto: FMC Kongsberg / Statoil

Behovet for petroleumsforskning kommer bare til å øke de neste 10 årene, i følge olje- og energiminister Ola Borten Moe, og Arvid Hallén i Norges Forskningsråd.

Økt behov for petroleumsforskning

Personer fra forskningsmiljøer, petroleumsindustrien, og regjeringen var 24. oktober samlet i Oslo på en statuskonferanse for Petromaks. De såg på resultatene så langt, og veien videre. Administrerende direktør i Norges forskningsråd, Arvid Hallén, mener satsingen gjennom Petromaks har gitt svært stor avkastning.

- Petroleumsnæringen i Norge er sterkt kunnskapsbasert, og det er et rent eventyr hva man har fått til gjennom utvikling av den mest avanserte teknologiutvikling. Forskning og utvikling har gitt oss en utvinningsgrad på sokkelen som ingen har sett maken til, sier Hallén.

Har skapt meraktivitet

Petromaks-programmet ble introdusert i 2004 og avsluttes neste år. Det er et av Norges forskningsråd sju store programmer.

Rambøll Mangament Consulting AS har i samarbeid med Nordlandsforskning gjort en evaluering av Petromaks-programmet. Evalueringen konkluderer med at Petromaks har vært en suksess, og at det har særlig lykkes med å gi norske forskningsmiljøer et betydelig løft innen petroleumsforskningen. 

Petromaks har blant annet gitt støtte til over 360 prosjekter med om lag 2 milliarder kroner.

Støttet miljøovervåkingssystem

Et av selskapene som har fått støtte gjennom Petromaks-programmet er Biota Guard AS.

De har laget et varslingssystem for oljelekkasjer i havet, blant annet ved hjelp av blåskjell. Systemet kan drive sanntidsovervåking av miljøet rundt plattformer og oljeinnstallasjoner.

Prosjektet fikk en innovasjonspris under ONS2012. Totalt har selskapet utenfor Stavanger mottatt mellom 10 og 15 millioner kroner fra forskningsprogrammet Petromaks siden 2005.

En del av ryggmargen

Daglig leder Eirik Sønneland i Biota Guard sier Petromaks har vært viktig for å kunne realisere prosjektet.

- Petromaks og Forskningsrådet har hatt en sentral rolle i å støtte og muliggjøre den forskning og utvikling som skal til for å komme opp med en kommersiell tjeneste. De er en del av ryggmargen vår, sier Sønneland.

Å få økonomisk støtte fra Forskningsrådet gir også en anerkjennelse ved seleksjonsprosessen de må gjennom.

- Anerkjennelsen gir en status ute i markedet, og hos brukerne. Den fungerer som en døråpner og bidrar til å sette et lite teknologiselskap som oss på kartet, forteller Sønneland.

Mer miljøfokus i Petromaks 2

Forskningsrådet har laget en foreløpig programplan for det nye forskningsprogrammet Petromaks 2. Det skal vare fram til år 2022. Arvid Hallén forteller om de viktigste endringene i det nye programmet.

- I den nye satsingen vil vi jobbe enda mer med miljøområdet, spesielt energieffektivisering, og utslipp til luft. I tillegg vil økt utvinning fra modne felt være høyt prioritert. Til slutt er det viktig å tenke på de umodne områdene, da spesielt i nord. Økt geologisk kunnskap og kompetanse for å kunne utnytte disse områdene optimalt, er viktig.

Mer til petroleumsforskning

Den største bidragsyteren til Petromaks-programmet er Olje- og energidepartementet (OED). I 2013 vil programmet få 175 millioner kroner fra OED. En økning på 10 millioner kroner. Programmet får også 51 millioner kroner fra Kunnskapsdepartementet og 19 millioner fra Arbeidsdepartemententet.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mener behovet for petroleumsforskning er økende.

- Nye funn og økt aktivitet fra sør til nord viser med tydelighet at olje- og gassvirksomheten er en næring for framtida. Samtidig blir det stadig mer krevende å utnytte petroleumsressursene på en sikker, miljøvennlig og lønnsom måte. Dette krever styrket satsing på petroleumsforskning, sier Moe.

For lavt budsjett

OG21 (Olje og gass i det 21. århundre) som er et rådgivende organ for OED, mener midlene til petroleumsforskning burde dobles. I dag er den totale potten for petroleumsforskning i Forskningsrådet på cirka 400 millioner kroner.

Arvid Hallén i Norges forskningsråd støtter statsråden og OG21.

- Petroleumssektoren skaper store verdier. Men det er samtidig mer krevende for hvert år som går. Feltene er mer krevende å utvikle, samtidig som det er økt krav til sikkerhet og miljøvennlige løsninger. Det kreves både teknologiløsninger og kompetanse. Behovet for petroleumsforskning vil derfor ikke bli mindre, det vil bli større, slik OG21 gir uttrykk for. For å kunne klare å ta tak i alle prioriteringene som OG21 har satt, er det behov for vekst. Med dagens budsjett, vil man ikke klare å løfte alle temaene likt i den offentlige satsingen, sier Hallén.

To nye forskningssenter

I 2011 ble det etablert to petroleumsrelevante forskningssenter (Senter for Forskningsdrevet innovasjon). Det var SBBU-senter for boring og brønn for økt utvinning og SAMCOT Sustainable Arctic Marine and Coastal Technology ved NTNU. 

På tross av den beskjedne budsjettøkningen for 2013 er Arvid Hallén glad for at de får midler to nye forskningssenter. 

- De nye sentrene skal jobbe med økt utvinning og petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis. Målet er oppstart i 2013.