Isfjorden-kart oppdatert

Kartverkets fartøy MS Hydrograf dybdekartlegger farvann på Svalbard. Foto: Tore F. Lie/Kartverket.
Kartverkets fartøy MS Hydrograf dybdekartlegger farvann på Svalbard. Foto: Tore F. Lie/Kartverket.
– Via BarentsWatch kom det et innstendig ønske fra losene på Svalbard om å få oppdatert elektroniske sjøkart med nye data.

Store områder ved Svalbard er fortsatt mangelfullt kartlagt, men Kartverkets offisielle elektroniske sjøkart (ENC) som dekker områder i Isfjorden, er nå oppdatert. 

I første omgang er ENC-ene oppdatert med ny kystkontur og brefront. Totalt er ti ENC-celler oppdatert, fordelt på brukerbåndene harbour, approach og coastal.

– Via BarentsWatch kom det et innstendig ønske fra losene på Svalbard om å få oppdatert elektroniske sjøkart (ENC) med nye data. Ved hjelp av målrettet innstats rakk vi som lovet, å komme i mål med dette arbeidet innen starten på årets sesong, sier prosjektdirektør Herman Iversen i Kartverkets sjødivisjon.

 

Losoldermann Roy Arne Rotnes i Kystverket poengterer at oppdaterte kart kvalitetssikrer kunnskapen om farvannet, og er viktig for å ivareta sjøsikkerheten for cruiseskip og andre fartøy som seiler i disse områdene.

− Jeg roser Kartverket for kjapp og smidig tilbakemelding på losenes akutte behov for kartinformasjon, slik at vi har fått oppdaterte ENC-er for Isfjorden. Men det er fremdeles et stort behov for oppdaterte sjøkart i andre områder på Svalbard, sier Rotnes.

Sesongen for Kystverkets lostjeneste på Svalbard har vært lang i år på grunn av lite is. Årets siste losoppdrag til Longyearbyen med cruiseskip blir gjennomført 11. august, for siden å avsluttes i Svea medio november.