Håbranden plassert utenfor Trøndelagskysten.
Håbranden plassert utenfor Trøndelagskysten.

Følg med på havmerden i Fiskehelse

Fisk har allerede svømt en stund rundt i merden på 250.000 kubikkmeter. 

Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Lokalisert i Frohavet, nord for Frøya, ligger SalMar sin havmerd Ocean Farm 1. Verdens første oppdrettsanlegg til havs har vært i drift noen uker og lokaliteten finner du i oversikten til Fiskehelse.

Anlegget Håbranden kan være begynnelsen på en ny æra innen havbruk. Flere aktører i næringen har store planer for havbasert fiskeoppdrett.

Selskapet bak anlegget er Ocean Farming AS, som er et datterselskap av nevnte SalMar. I denne første testfasen av oppstarten ble det i uke 46 rapportert inn 0,06 hunnlus per fisk under lusetelling. Uken etter var det registrert 0,02 hunnlus per fisk. Lusegrensen på lokaliteten er satt til 0,5.

Under en oppdatering i midten av november ble det opplyst at en million 250 grams smolt er satt ut i merden. Denne fisken er det planlagt å slakte en gang i siste halvår av 2018. Ocean Farm 1 har en utviklingskonsesjon, men selskapet håper å få lukket prosjektet om ett år, så merden kan konverteres til ordinær konsesjon. Det melder Kyst.no. 

Ocean Farm 1. Foto: SalMar.
Dimensjoner:
Høyde: 68 m
Diameter: 110 m
Volum: 250.000 kubikkmeter