Fokus på bedre samarbeid om hav og kyst

Årskonferanse i Ålesund 3. juni om løsninger, behov og forventet nytteverdi hos BarentsWatch.
Foruten å orientere om nye og kommende tjenester, vil konferansen spesielt ta fatt i prioriteringer frem mot 2017.

Statssekretær Jon Georg Dale representerer Samferdselsdepartementet og regjeringen, og vil sammen med Kystdirektør Kirsti Slotsvik innlede om BarentsWatch sine intensjoner om å fremme samhandling og å effektivisere forvaltning av hav og kyst. Videre vil BarentsWatch i samarbeid med representanter fra partneretatene og brukere orientere om løsninger, behov og forventet nytteverdi.
 
I den norske regjeringens politikk for nordområdene er følgende mål sentrale: Utvikle kunnskap og utvikle samarbeid, samt utvikle infrastruktur for å oppnå dette. BarentsWatch er et viktig verktøy for å oppnå disse målsettingene.

Vår langsiktige visjon er at BarentsWatch skal bedre samarbeid om hav og kyst. Vi har et mål om at BarentsWatch skal samle, utvikle og dele kunnskap om hav- og kystområdene. I perioden 2014 til 2017 vil BarentsWatch prioritere å utvikle tjenester som effektiviserer operasjonell innsats, tjenester for den profesjonelle bruker, samt åpent tilgjengelige tjenester som har nytteverdi i profesjonelle systemer.