FiskInfo for utenlandske fiskere

Foto: Norwegian Seafood Council

Både yrkes- og fritidsfiskere kan søke om utvidet tilgang til FiskInfo. For utenlandske fiskere er det forskjell knyttet til hvilket fartøy de er på.

Fisker på norsk fiskefartøy

Utenlandske fiskere på norske fiskefartøy med fiskerimerke kan søke om utvidet tilgang i søknadsskjemaet for yrkesfiskere.  I søknadsskjemaet må du koble deg til fiskefartøyet gjennom fartøyets fiskerimerke.

For å søke om utvidet tilgang må du ha en BarentsWatch brukerkonto, ha bekreftet telefonnummeret og være logget inn. Søknadsskjemaet finner du i FiskInfo og på Min Side.

Når du har fått utvidet tilgang kan du registrere redskap på samme måte som andre yrkesfiskere. Ler mer om rapportering av redskap her.

Fordeler med utvidet tilgang for utenlandske yrkesfiskere på norske fiskefartøy:

  • Flere fartøyer i kartet
  • Flere detaljer om redskap i sjøen
  • Innmelding av redskap via FiskInfo

Fisker på utenlandsk fartøy

Utenlandske fiskere på utenlandske fartøy uten norsk fiskerimerke må kontakte post@barentswatch.no for å søke om utvidet tilgang.

E-posten må inneholde brukernavn brukt på BarentsWatch, navn på fartøyet og fartøyets IMO/MMSI/IRCS.

Når du har fått utvidet tilgang kan du registrere redskap på samme måte som yrkesfiskere. Ler mer om rapportering av redskap her.

Fordeler med utvidet tilgang for yrkesfiskere på utenlandske fartøy:

  • Innmelding av redskap via FiskInfo

Fritidsfisker

For utvidet tilgang til fritidsfiskere, se artikkelen FiskInfo: Rapportering for fritidsfiskere

Fordeler med utvidet tilgang for utenlandske fritidsfiskere:

  • Innmelding av redskap via FiskInfo