Europeisk nettverk for maritim overvåkning

Sjef FD IV Kontreadmiral Elisabeth Natvig signerte for Norge på en avtale om utvikling og videre drift av MARSUR-programmet (Foto: Hans Jørgen Johansen, Utenriksdepartementet)
Sjef FD IV Kontreadmiral Elisabeth Natvig signerte for Norge på en avtale om utvikling og videre drift av MARSUR-programmet (Foto: Hans Jørgen Johansen, Utenriksdepartementet)
Forsvarsdepartementet signerte 11. oktober en avtale om oppbygging av et europeisk nettverk for maritim overvåkning (MARSUR)
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert
Sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging (FD IV), kontreadmiral Elisabeth Natvig, signerte 11. oktober på vegne av Forsvarsdepartementet en avtale om deltakelse og videre utvikling av et europeisk nettverk for maritim overvåkning (Maritime Surveillance - MARSUR).

MARSUR er et EU/EDA-initiativ fra 2008 for informasjonsdeling mellom nasjonale maritime overvåkingssystemer. Nettverket skal støtte EUs krisehåndteringsoperasjoner og nasjonal sikkerhet. Det er en del av European Defence Agencys (EDAs) Common Information Sharing Environment – CISE som igjen støtter EUs felles sikkerhets- og utenrikspolitikk (Common Defence and Security Policy – CSDP). MARSUR dupliserer ikke eksisterende systemer, men setter disse i system. Det legges opp til tett interaksjon med sivile aktører som f.eks. Barents Watch.

- Prosjektavtalen legger til rette for utviklingen av et system for oppbygging av et europeisk maritimt situasjonsbilde (MARSUR). Det er viktig at vi deltar med et dedikert norsk bidrag for å utvikle nettverket videre, samtidig som en europeisk maritim overvåking uten Norge som bidragsyter vil ha begrenset relevans, sier kontreadmiral Elisabeth Natvig som signerte avtalen på vegne Forsvarsdepartementet.

Les hele saken hos Forsvarsdepartementet.