Statsbudsjettet 2013

Regjeringen øker bevilgningene til BarentsWatch med 16 millioner kroner. Det ble klart da statsbudsjettet ble lagt fram 8. oktober.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

Informasjonsportalen BarentsWatch ble åpnet i mai, med en årlig bevilgning på 30 millioner kroner. Fra og med neste år øker rammen til 46 millioner kroner.

Videreutvikle BarenstWatch åpen del

Den åpne delen er en offentlig tilgjengelig informasjonsportal for havområdene. Den skal forenkle tilgang til og sikre utveksling av offentlig informasjon. Samordning av informasjon og utvikling av nye tjenester skal gi et bedre faktagrunnlag og et mer helhetlig bilde av aktivitet og tilstand i havområdene.

- Målet vårt for 2013 er både å videreutvikle den åpne portalen, som ble lansert i mai og lage fundamentet for den lukkede delen som skal komme i 2013. Vi har et viktig utviklings- og oppbyggingsarbeid å gjøre både i 2013 og 2014, sier prosjektleder Frode Kjersem.

Informasjonsutveksling og sikre nettverk

Den lukkede delen skal etter planen bli et operativt system for relevante myndigheter som skal kunne kombinere informasjon ved å koble sammen fagsystemer til ulike etater. Målet er å bidra til at etater med operativt ansvar til sjøs kan få tilgang til den samme informasjonen i sanntid, som igjen vil kunne gjøre det lettere å håndtere spesielle situasjoner som ulykker eller forurensing. Utviklingen av informasjonsutvekslingen og det sikre nettverket i den lukkede delen blir prioriterte mål i 2013.

Nytt anløpsregime

I tillegg til arbeidet med den åpne og lukkede delen av BarentsWatch, startes det opp utvikling av et helhetlig anløpsregime som kan verifisere egenrapportering fra fartøy. Det nye anløpsregimet vil gjøre det lettere å oppdage ulovlig aktivitet i norske farvann.

Det siste prioriterte målet er å tilpasse og tilrettelegge etatenes egne fagsystemer for oppkobling mot BarentsWatch.