Vindmøller kan føre til arealkonflikt

Sju av femten vindanlegg på havet vil konsekvenser for fiskeriene. Foto: Statoil
Sju av femten vindanlegg på havet vil konsekvenser for fiskeriene. Foto: Statoil
I sju av femten områder vil vindanlegg på havet få meget store konsekvenser for fiskeriene. 

Avhengig av hvor vindanlegget er lokalisert, vil konsekvensene for fiskeriene spenne fra meget små til meget store.

– De negative konsekvensene for fiskeri er i hovedsak knyttet til arealbruken av havbaserte vindkraftverk, usikkerheten knyttet til om det er mulig å fiske inne i området, og virkninger som kan påvirke fiskenes atferd, gyte- og vandringsmønster, forteller seniorrådgiver Monica Langeland i Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratets fagrapport er et bidrag til Norges vassdrags- og energidirektorats konsekvensutredning, som er utført på oppdrag for Olje- og energidepartementet.

De sju områdene der havbaserte vindanlegg vil få meget stor konsekvens for fiskeriene er Træna vest, Nordøyan (ytre Vikna), Trænafjorden (Selvær), Frøyagrunnene, Olderveggen, Sandskallen (Sørøya nord) og Nordmela.