Informasjonskapsler

Hvis du velger å logge inn på BarentsWatch.no, blir innloggingen tatt vare på i cookies. Du kan da få disse cookie-ene, knyttet til id.barentswatch.no:

Cookie-navn Formål  
.AspNetCore.Identity.Application Husker at du er innlogget Slettes når du lukker nettleseren. Om du krysser av for "Husk innloggingen i denne nettleseren" bevares cookie-en i 14 dager.
.AspNetCore.Antiforgery* Brukes for å sikre innloggingsprosessen (mot CSRF)  

Når du er innlogget lagres det også innloggingsinfo i localstorage (i nettleseren).

Arealverktøy-tjenesten (kart.barentswatch.no) benytter disse cookie-ene for innloggede og ikke-innloggede brukere:

Cookie-navn Formål  
Lng Husker hvilket språk brukeren har valgt.  
popup_499a89d0-296b-4784-9614-668d835fe791 Husker om et informasjonsvindu skal vises ved neste sesjon.  

Kun for innloggede brukere:

gm_session_id

Tar vare på brukerens sesjonsnøkkel slik at brukeren ikke trenger å logge seg inn neste gang brukeren åpner applikasjonen

 

Når du bruker tjenestene til BarentsWatch blir innstillinger lagret i LocalStorage (i nettleseren). Dette er innstillinger som språk, nattmodus, påslåtte kartlag, favoritter m.m.

Vi fører anonym statistikk over bruken av nettstedet ved hjelp av Plausible. Den bruker ingen cookies og heller ingen annen persistent lagring. Ingen personlig informasjon samles her.