Driftsstatus

BarentsWatch lukkede tjenester er i normal drift.

Sporing og samhandling, Felles ressursregister og Felles aksjonsstøtte er for inviterte brukere. En bruker kan ha tilgang til en, eller flere tjenester etter innlogging med BankID. Vi ser dessverre at ID-porten av og til har nedetid, som oftest i kortere perioder. Hvis du ikke har tilgang til tjenestene, ber vi deg om å kontakte din egen organisasjon.