Redskapsteknologi - NYTEK

Foto: Tom Haga/Norwegian Seafood Export Council.
Foto: Tom Haga/Norwegian Seafood Export Council.
1. januar 2012 ble det innført nye krav til teknisk standard for flytende oppdrettsanlegg og hovedkomponenter som inngår i slike anlegg.
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

NYTEK-forskriften stiller krav til utforming og drift av oppdrettsanlegg. Dette for å sette standard, forbedrede driftsrutiner og gjøre at en best mulig plassering av anleggene kan redusere rømmingen av oppdrettsfisk.

Til Fiskeridirektoratet for mer om forskriften hos Lovdata og rapportering.