Leveområder

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet.

I grove trekk kan leveområdene i havet deles i to, havbunnen og vannsøyla. Der finner primærproduksjonen sted (plantevekst i form av plankton og alger), og der finner en fisk og andre dyr som enten er plantespisere eller rovdyr. 

På havbunnen er det et rikt liv, og kartleggingsprosjektet Mareano har gitt oss ny viten om havbunnen. Det foregår også stor biologisk produksjon i vannsøyla. Ett eksempel er den årlige sildegytinga, av mange kalt ”vårens vakreste eventyr”. Til sammen utgjør livet på havbunnen og i vannsøyla havets økosystem.