Leveområder

Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet.
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet.
I grove trekk kan leveområdene i havet deles i to, havbunnen og vannsøyla. Der finner primærproduksjonen sted (plantevekst i form av plankton og alger), og der finner en fisk og andre dyr som enten er plantespisere eller rovdyr. 
Det er mer enn 3 år siden artikkelen ble oppdatert

På havbunnen er det et rikt liv, og kartleggingsprosjektet Mareano har gitt oss ny viten om havbunnen. Det foregår også stor biologisk produksjon i vannsøyla. Ett eksempel er den årlige sildegytinga, av mange kalt ”vårens vakreste eventyr”. Til sammen utgjør livet på havbunnen og i vannsøyla havets økosystem.