Behandling av personopplysninger

Når du bruker nettsiden vår eller er i kontakt med oss behandles personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte oss via e-post

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

Nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

 Tilgang til tjeneste Fiskinfo, ArcticInfo og abonnere på varsel om polare lavtrykk.  Behandlingen skjer på grunnlag av avtale.

Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Andre henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.

Cookies

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies).

Hvis du velger å logge inn på BarentsWatch.no, blir innloggingen tatt vare på i cookies. Du kan da få disse cookie-ene, knyttet til id.barentswatch.no:

Cookie-navn Formål  
.AspNetCore.Identity.Application Husker at du er innlogget Slettes når du lukker nettleseren. Om du krysser av for "Husk innloggingen i denne nettleseren" bevares cookie-en i 14 dager.
.AspNetCore.Antiforgery* Brukes for å sikre innloggingsprosessen (mot CSRF)  

Når du er innlogget lagres det også innloggingsinfo i localstorage (i nettleseren).

Arealverktøy-tjenesten (kart.barentswatch.no) benytter disse cookie-ene for innloggede og ikke-innloggede brukere:

Cookie-navn Formål  
"guid"-userExtent Localstorage: Tar vare på siste kartutsnitt brukeren hadde ved avslutning og gjenoppretter denne neste gang brukeren åpner applikasjonen  
lng Tar vare på språket brukeren har valgt i applikasjonen og gjenoppretter dette neste gang brukeren åpner applikasjonen  
thematic_map_show_on_startup Tar vare på om popup for valg av temalag skal vises neste gang brukeren åpner applikasjonen  

Kun for innloggede brukere:

gm_session_id

Tar vare på brukerens sesjonsnøkkel slik at brukeren ikke trenger å logge seg inn neste gang brukeren åpner applikasjonen

 


Vi fører anonym statistikk over bruken av nettstedet ved hjelp av Plausible. Den bruker ingen cookies og heller ingen annen persistent lagring. Ingen personlig informasjon samles her.

2. Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.  Dine opplysninger kan bli delt med andre offentlige myndigheter der dette er nødvendig i forbindelse med rapportering, saksbehandling etc.

BarentsWatch bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.  Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

Bouvet Norge AS er BarentsWatch sin tjenesteleverandør til tjenestene på barentswatch.no.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

3. Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette innebærer at vi vil slette dine personopplysninger om du slutter å abonnere på en av våre tjenester eller ønsker å slette din brukertilgang i Fiskinfo eller ArcticInfo.

Om vi behandler dine personopplysninger som ledd i saksbehandling eller utøvelse av offentlig myndighet for eksempel ved en innsynsbegjæring vil vi lagre dine personopplysninger i henhold til Arkivloven.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.  

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss ved å sende en e-post til post@barentswatch.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

5. Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.