Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Svar til Havfisk om aktivitetsplikt

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt svar til Havfisk ASA om de planlagte endringene i driften av Norway Seafoods AS som ble offentliggjort tidligere i år. Departementet slår i brevet fast at aktivitetsplikten knyttet til Havfisk sine konsesjoner overholdes når Norway Seafoods planlegger å flytte aktivitet fra Rypefjord til Forsøl – begge i Hammerfest kommune.

01. august 2014 Nærings- og fiskeridepartementet

Fiske av makrell innanfor fjordlinjene

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker har i dag vedtatt å opne for makrellfiske innanfor fjordlinjene i Troms.

01. august 2014 Nærings- og fiskeridepartementet

Tilderer nye rekrutteringsadganger

Fiskeridirektoratet minner om at Nærings- og fiskeridepartementet har lyst ut inntil ti nye rekrutteringsadganger for kvoteåret 2015. Søknadsfrist for ordningen er satt til mandag 22. september 2014.

01. august 2014 Fiskeridirektoratet

Fritidsfiske ved oppdrettsanlegg skaper fare for rømming

Ulovlig fritidsfiske på eller for nær oppdrettanlegg er et økende problem og utgjør en fare for rømming og spredning av sykdom. Fiskeridirektoratet kontrollerer dette med fartøyet «Munin».

31. juli 2014 Fiskeridirektoratet
Flere nyheter