Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Søk stipend fra Eggvinfondet

Eggvinfondet deler ut stipend til utdanning av studenter eller til kandidater fra Nord-Norge som ønsker å utdanne seg til habile havforskere. Alle felter innen havforskning vil bli vurdert.

22. oktober 2014, Havforskningsinstituttet

Trappestøtte til Vefsna og Nausta

Elvene Nausta i Sogn og Fjordane og Vefsna i Nordland får til sammen 2,8 millioner i støtte til utbedring av fisketrapper.

22. oktober 2014, Miljødirektoratet

Brukerhåndbøkene for hovedkomponenter i oppdrettsanlegg må bli bedre

Rømmingsrisikoen er høy når komponenter i oppdrettsanlegg ikke er riktig tilpasset hverandre.

22. oktober 2014, Fiskeridirektoratet

Paneldebatt om oljeutvinning i nord

Olje- og energiministeren deltok i paneldebatt i på Fremtiden i våre henders frokostmøte om oljeutvinning og miljø i nord.

22. oktober 2014, Olje- og energidepartementet

Nye retningslinjer for strandrensemidler

Strandrensemidler brukes i oppryddingen etter akutt forurensning i sjøen der olje også forurenser på land. Nå foreligger nye retningslinjer for valg av disse midlene som basis for beredskapsetablering.

21. oktober 2014, Miljødirektoratet
Flere nyheter