Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Godt med torskeyngel

”Johan Hjort” fortsetter undersøkelsene i den sentrale delen av Barentshavet, inkludert Smutthullet og noen stasjoner sørvest for Svalbard.

31. august 2014 Havforskningsinstituttet

Hval, sel, sjøfugl og isbjørn

På vår vei gjennom isen har vi sett mye hval. Spesielt blåhvalen, den største av dem alle og som kan bli inntil 30 m lang, er det mye av i år. På de åtte dagene vi nå har vært ute har det blir registrert hele 25 eksemplarer av denne kjempen. Dessuten har vi så langt (per 26. aug) observert 15 vågehval, 17 finnhval, tre knølhval, én spermhvalog 52 kvitnos.

31. august 2014 Havforskningsinstituttet

Fant overraskende mye kystsel i Vestfold

Bestanden av kystsel i Vestfold er mer enn tredoblet på fem år. Det viser et ferskt telletokt som Havforskningsinstituttet har gjennomført langs deler av Skagerrak-kysten.

29. august 2014 Havforskningsinstituttet

Igangsetting av arbeidet for innseilingen til Grenland

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst starter arbeidet med ««Detaljreguleringsplan for innseiling Grenland». Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

29. august 2014 Kystverket

Avgrensning av oljefunnet 16/4-6 S i Nordsjøen

Lundin Norge AS har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/4-8 S.

29. august 2014 Oljedirektoratet
Flere nyheter