Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Redd et liv på eldredagen

Hvert år dør mange eldre i brann. Komfyren er hjemmets desidert største brannkilde. Vi utfordrer deg til å bry deg på FNs eldredag 1. oktober: Sørg for at noen du er glad i får installert en komfyrvakt nå!

30. september 2014 Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Studenthybler skal være brannsikre

Alle studenthybler og leiligheter skal ha røykvarsler og manuelt brannslokkingsutstyr. Det er huseiers ansvar at slikt utstyr er på plass, men leietageren selv må sørge for at utstyret fungerer og er klart til bruk.

30. september 2014 Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Antarktisk issmelting synes i jordas tyngdefelt

GOCE viser at issmeltingen i Vest-Antarktis er så stor at den kan måles i jordas tyngdefelt. Det vil gi mer nøyaktige isdata.

30. september 2014 Norsk Romsenter

Vil ha nye fiske-forskere landet rundt

Fem nye marine læringsmoduler skal få barn og unge på kroken.

30. september 2014 Nærings- og fiskeridepartementet

Testar lasermåling av kystsona

Prosjektet TopoBaty 2014 testar måling med grøn laser i kystsona. Kan siste generasjon LiDAR-teknologi brukast til god og effektiv datainnsamling i kystnære område, og er teknologien økonomisk gunstig? Dette skal pilotprosjektet finne svar på.

30. september 2014 Kartverket
Flere nyheter