Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Utreder nytt losbordingsfelt i Oslofjorden

Kystverket har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å oppdatere eksisterende utredinger av nytt losbordingsfelt i området ved Bastøy.

02. september 2014 Kystverket

Liten og lokal sildebestand viktig for gjenoppbygging av NVG-silda

Lokale sildebestander kan bidra til å sikre rekruttering under kollaps av norsk vårgytende sild (NVG-sild) og raskere oppbygging av en stor ”havgående” bestand, viser forskere ved UIB og Havforskningsinstituttet i en internasjonal publikasjon. 

02. september 2014 Havforskningsinstituttet

Slik ble sommerværet 2014

Klimaforskerne ved Meteorologisk institutt har gått igjennom værdata fra alle de tre sommermånedene og konklusjonen er klar: Sommeren ble 1,9 grader varmere enn normalen.

02. september 2014 Meteorologisk institutt

Ministerbesøk på Forskningsstasjonen Austevoll

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker besøkte Forskningsstasjonen Austevoll mandag. Der fikk hun lære mer om Havforskningsinstituttets forskning på kveite, havforsuring og lakselusbekjempelse.

02. september 2014 Havforskningsinstituttet

Nye regler for vanntrekk

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag vedtatt å endre regelverket for vanntrekk ved landing av pelagiske fangster.

02. september 2014 Nærings- og fiskeridepartementet
Flere nyheter