Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Norske sjømat-selskaper størst i Chile

- Utviklingen i Chile viser at norske sjømatselskaper er konkurransedyktige på det globale markedet, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

24. oktober 2014, Nærings- og fiskeridepartementet

Besøk av Albanias Energi- og industriminister

Albanias Energi og industriminister Damian Gjiknuri besøkte olje- og energiminister Tord Lien.

23. oktober 2014, Olje- og energidepartementet

Rekordhøy internasjonal omsetning for norsk leverandørindustri

2013 ble nok et rekordår for norsk leverandørindustri. Leverandørindustrien innen olje og gass hadde i fjor en internasjonal omsetning på 206 milliarder kroner, omtrent 40 prosent av den totale omsetningen. Leverandørindustrien omsatte i fjor for til sammen 524 milliarder kroner. Den prosentvise veksten det siste tiåret har vært størst internasjonalt.

23. oktober 2014, Olje- og energidepartementet

Skal vurdere landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet har satt ned en ekspertgruppe som skal se om det skal være samme regelverk for landbasert oppdrett som for de tradisjonelle sjøanleggene.

23. oktober 2014, Nærings- og fiskeridepartementet

Nedetid på Fiskeridirektoratet sine data frå fredag til måndag

Fiskeridirektoratet oppdaterer våre databasar frå ettermiddag fredag 24. oktober til måndag 27. oktober. Våre register og Altinn-skjema kan difor vere utilgjengelege i dette tidsrommet.

23. oktober 2014, Fiskeridirektoratet
Flere nyheter