Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Tørr brønn nær Ulafeltet i Nordsjøen

Centrica, operatør for utvinningstillatelse 405, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 8/10-6 S. Brønnen er tørr.

23. juli 2014 Oljedirektoratet

Avgrensing av olje- og gassfunn nordvest for Snøhvit

Lundin, operatør for utvinningstillatelse 492, er i ferd med å avslutte boring av avgrensingsbrønn 7120/1-4 S på oljefunnet 7120/1-3 (Gohta).

22. juli 2014 Oljedirektoratet

Lite gassfunn i Barentshavet

Statoil, operatør for utvinningstillatelse 615, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 7325/1-1. Brønnen påviste gass.

22. juli 2014 Oljedirektoratet

Tørr brønn nær Osebergfeltet

Tullow Norge, operatør for utvinningstillatelse 507, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 31/10-1. Brønnen er tørr.

22. juli 2014 Oljedirektoratet

Sjømatnæringens bidrag til verdiskaping øker

SINTEF har målt verdiskapingen fra norsk sjømatnæring siden 2004. – De siste analysene dokumenterer at norsk sjømatnæring bidrar til stadig flere jobber og økt verdiskaping. Utviklingen er lovende, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

22. juli 2014 Nærings- og fiskeridepartementet
Flere nyheter