Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

- Avhengig av god beredskap

Olje- og energiminister Tord Lien åpnet tirsdag Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) sitt fagseminar for Øvelse Lofoten i Svolvær. Under besøket fikk han også se nærmere på arbeidet med den nye kraftlinjen fra Kanstadbotn til Kvitfossen og skredsikringsarbeid på Laupstad.

23. september 2014 Olje- og energidepartementet

Sparer fiskere for mye papirarbeid

Fiskeriministeren vil forenkle prosessen for tildeling av fisketillatelser. - Dette er en sak mange fiskere har tatt opp med meg, og som jeg er glad for å få ryddet opp i. Prosessen rundt tildeling av fisketillatelser er i dag unødig tungrodd, noe som medfører mye ekstra papirarbeid og utgifter, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

23. september 2014 Nærings- og fiskeridepartementet

Klimaforskning med Kystvakten

23. september 2014 Forsvaret

En tredjedel færre paragrafer

Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. - En betydelig forenkling og forbedring for maritim næring, sier næringsminister Monica Mæland.

23. september 2014 Nærings- og fiskeridepartementet

Etablerer bevaringsområde for hummer ved Lindesnes

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt forskrift som etablerer et bevaringsområde for hummer ved Lindesnes fra 1.oktober 2014.

23. september 2014 Fiskeridirektoratet
Flere nyheter