Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Fant overraskende mye kystsel i Vestfold

Bestanden av kystsel i Vestfold er mer enn tredoblet på fem år. Det viser et ferskt telletokt som Havforskningsinstituttet har gjennomført langs deler av Skagerrak-kysten.

29. august 2014 Havforskningsinstituttet

Igangsetting av arbeidet for innseilingen til Grenland

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Norconsult AS på vegne av Kystverket Sørøst starter arbeidet med ««Detaljreguleringsplan for innseiling Grenland». Det kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

29. august 2014 Kystverket

Avgrensning av oljefunnet 16/4-6 S i Nordsjøen

Lundin Norge AS har avsluttet boringen av avgrensningsbrønn 16/4-8 S.

29. august 2014 Oljedirektoratet

Rapporteringskrav for kongekrabbe

Les om regelverket for rapportering i forbindelse med fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

29. august 2014 Fiskeridirektoratet

Tråling i isen

"Helmer Hanssen" er det eneste norske forskningsfartøyet som kan tråle i delvis isdekket hav, så dette er ikke noe vi pleier å gjøre på toktene våre. En stor utfordring med å tråle i isen er å unngå is i trålen.

29. august 2014 Havforskningsinstituttet
Flere nyheter