Hva er BarentsWatch?

BarentsWatch er et samarbeidsprosjekt mellom offentlige etater og forskningsinstitusjoner som arbeider for å samle, utvikle og dele kunnskap om kyst- og havområdene nært Norge.

Samarbeidspartnere

Ti departementer og 25 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak BarentsWatch. Kystverket er vår vertsetat.

Tweets

Følg oss på Twitter

Nyheter fra samarbeidspartnerne

Ny utgave av havnekartet for Tromsø

Havnekart nr. 466 Tromsøysundet–Sandnessundet med Tromsø havn er utgitt i ny utgave. Dette gjør tidligere utgave ugyldig. Deler av sjøkartet er nyredigert og inneholder ny dybdeinformasjon.

24. oktober 2014, Kartverket

- Kunnskap, kompetanse og verdiskaping i Bergensområdet

Olje- og energiminister Tord Lien møtte torsdag representanter fra næringslivet, utdanningsinstitusjoner og politikere i Bergen. Hordaland har helt siden starten hatt en sentral rolle i utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

24. oktober 2014, Olje- og energidepartementet

Ekspertgruppe for landbasert oppdrett er i gang

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker satte torsdag ned en ekspertgruppe som skal vurdere om regelverket for sjøbasert oppdrett kan brukes eller tilpasses landbasert oppdrett.

24. oktober 2014, Fiskeridirektoratet

Virus gir østersdød

Et herpesvirus er sannsynligvis årsaken til at store mengder med stillehavsøsters har dødd på strekningen fra Strømstad til Tønsberg de siste månedene. Dette viruset er ikke funnet i Norge tidligere.

24. oktober 2014, Havforskningsinstituttet

Krill døde ikkje av avlusingsmiddel

Det var ikkje avlusingsmiddel frå oppdrettsanlegg som førte til at krill døde i Ålfjorden i Hordaland i september. Det viser resultata etter at død krill blei analysert for å sjå om dei hadde fått i seg avlusingsmiddel.

24. oktober 2014, Havforskningsinstituttet
Flere nyheter