Dynamikken i havområdene

I kartet kan du få oversikt over utbredelsen av arter og menneskelig aktivitet i hele det geografiske området til BarentsWatch. Du kan for eksempel få oversikt over skipstrafikk, fiskeri og hvilke fiskebestander som befinner seg i hvilke områder. I tillegg kan du få oversikt over oljefelt til havs, letebrønner og oljeinstallasjoner. Etterhvert vil du kunne kombinere denne informasjonen på ett skjermbilde med tidfesting.