Nasjonal havneoversikt

Foto: Kystverket.
Foto: Kystverket.

Folk på sjøen og i rederiene får her detaljert informasjon om havnene og kaienes fasiliteter når de planlegger anløp.

Sammen med norske havner og Kystverket har BarentsWatch laget Nasjonal havneoversikt.

Oversikten er en viktig kilde til informasjon om havnene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av anløp. Tjenesten dekker behovene til mannskap på fartøyer under seilas, representanter for rederier på land, kommersielle brukere av havnene, media og forvaltningen.

Oversikten inkluderer:

  • Kontakt- og faktainformasjon fra havnenes eiere.
  • Lenker til havnenes nettsider, webkamera, ferdselsregler, prislister og annen nøkkelinformasjon.
  • Informasjon om kapasitet, dybde- og bunnforhold og kailengder.
  • Karttjenester.
  • Fasiliteter som landstrøm, ferskvann og avfallshåndtering.
  • Maritime værvarsel fra yr.no.
  • Søk etter norske havner, basert på fasiliteter/kapasiteter.
  • Mulighet for å laste ned/skrive ut informasjon om hver enkel havn som PDF.

 

Omfattende samarbeid

For at brukerne skal finne korrekt og detaljert informasjon, har vi fått hjelp fra hver enkelt havn. Oversikten omfatter informasjon fra havner langs hele kysten. Informasjon fra havnene utvides fortløpende og nye legges til. 

Denne nasjonale havneoversikten er utviklet i tett dialog og i samarbeid med brukere, Havneforeningen, KS bedrift havn, Kartverket, Meteorologisk institutt og Kystverket. Hver havn er ansvarlig for sin informasjon, og Kystverket er dataforvalter.