Rapportering av redskap

Nå kan du rapportere redskap digitalt til Kystvaktsentralen.

For å kunne rapportere til Kystvaktsentralen må brukeren din være koblet til et fartøy. 

Se også video nederst i saken.

Rapportering av setting av redskap

Informasjon om ditt fartøy finnes i et eget panel, og her finner du knappen for å rapportere redskap.

I Innstillinger kan du endre format på posisjonene

Trykk på Rapporter setting-knappen.

Fyll ut posisjon for redskap. Du kan bruke grader og desimalminutter, eller desimalgrader. For å endre format må du velge innstillinger-knappen (tannhjulet).

Trykk på Legg til punkt dersom redskapet er satt i en linje. Du kan legge til flere punkt dersom det er ønskelig.

Du kan bruke Min posisjon-knappen for å slippe å taste så mye. Da blirfartøyets posisjon forhåndsutfylt.

Posisjonene du taster inn vises i kartet.

Redskapstype, innsender-informasjon og kommentar

Trykk på Neste-knappen.

Fyll ut redskapstype, tidspunkt for setting, ditt navn og kontaktinformasjon, og eventuelt en kommentar til Kystvaktsentralen. Kommentaren blir ikke synlig på FiskInfo, men den leses av operatørene på Kystvaktsentralen.

Se over at fartøyinformasjonen er korrekt. Er den ikke korrekt, avbryt rapporteringen. Du må kontakte BarentsWatch for å bli koblet til riktig fartøy. I mellomtiden må du rapportere til Kystvaktsentralen på telefon 07611.

Trykk Send-knappen. Du får nå en bekreftelse på at rapporten er sendt inn til Kystvaktsentralen. 

Ubekreftede redskapsrapporter

Det kan ta litt tid fra redskapet blir rapportert satt til det blir godkjent av Kystvaktsentralen og synlig for andre enn deg. I mellomtiden ligger redskapsrapporten i listen Ubekreftede rapporter. Ingen andre kan se redskapet i FiskInfo-kartet.

Når redskapsrapporten blir godkjent vil du finne den igjen i listen Redskaper i sjøen.

Dersom Kystvaktsentralen ikke vil godkjenne redskapsrapporten vil du finne den i listen Avviste rapporter. Dersom redskapet fortsatt står i sjøen må det rapporteres på nytt. Du kan selv fjerne de avviste rapportene fra listen.

Rapporter opphaling-knapp i Redskap i sjøen-listen.

Rapportering av opphaling

Knapper for å rapportere opphaling finner du to steder. I listen Redskaper i sjøen må du trykke på pilen til høyre. Da vises informasjon om hvor lenge redskapet har stått i sjøen, og en knapp for å rapportere opphaling.

Rapporter opphaling-knapp på redskap

Du kan også klikke på et redskap i listen eller i kartet og finne knappen der. Det er ikke mulig å rapportere opphaling av redskap som ikke er knyttet til ditt fartøy.

Trykk på Rapporter opphaling-knappen.

Fyll ut tidspunkt for opphaling, ditt navn og kontaktinformasjon, og eventuelt en kommentar til Kystvaktsentralen. Kommentaren blir ikke synlig på FiskInfo, men den leses av operatørene på Kystvaktsentralen.

Trykk på Send-knappen. Du får nå en bekreftelse på at rapporten er sendt inn til Kystvaktsentralen. 

Det kan ta litt tid før rapportert haling av redskap er godkjent av Kystvaktsentralen og redskapet blir tatt bort fra kartet.

Det kan ta litt tid fra redskapet blir rapportert halt til det blir godkjent av Kystvaktsentralen og fjernes fra kartet. I mellomtiden ligger redskapsrapporten i listen Ubekreftede rapporter. Andre brukere ser fortsatt redskapet i FiskInfo-kartet.

Når redskapsrapporten blir godkjent forsvinner det fra kartet og listen Redskaper i sjøen.