Bølgevarsel for farleder

Illustrasjonsfoto: KV Bergen/Kystvakten.
Illustrasjonsfoto: KV Bergen/Kystvakten.

Detaljert bølgevarsel for norskekysten og viktige farleder gjør det lettere å ferdes trygt på sjøen.

Tjenesten Bølgevarsel for farleder holdes kontinuerlig oppdatert og vises gjennom en brukervennlig kartløsning. Fra mai 2017 omfattet tjenesten hele norskekysten.

Varsel 60 timer frem i tid

Bølgevarsel for farleder gir prognoser for bølgehøyde, -periode og -retning inntil 60 timer frem i tid. Kystvarslene kjøres rutinemessig fire ganger i døgnet. Tjenesten er et nyttig hjelpeverktøy både for hurtigbåter, ferger, fritidsbåter og annen kysttrafikk. Basert på varslene kan passasjertrafikken på et tidligere tidspunkt vurdere om det er sikkert å ferdes i områdene, eller om det er behov for alternativ transport på land.

Bruk av bølgevarselet kan også gi en miljøgevinst ved at seilaser kan planlegges mer effektivt, og bidra til redusert forbruk av drivstoff. Varselet gir også god informasjon for havbruksnæringen og andre næringer som kyst- og turistfiske.

Varsel langs farleder

Farledsvarslene inneholder data for signifikant og maksimal bølgehøyde, samt bølgeretning for hver hundre meter langs kysten vår. 

Kartløsningen viser farledene som spor i kartet, og for hver farled kan man velge å se bølgeprofil-diagrammer for hvert varsel som viser signifikant og maksimal bølgehøyde langs farleden. Dette gjør overfarten enkel å planlegge på forhånd. Man kan for eksempel se om det er områder langs farleden som gir for stor risiko til at man trygt kan ferdes der, og om det er trygt å medbringe passasjerer. 

Varslene gir også data for områdene rundt farledene. Derfor er det etablert to tjenester til som gir informasjon om bølgehøyde og retning for området generelt. Punktvarslene viser bølgeretning og høyde i form av vektorer for spesielt interessante punkter i området. Bølgehøydelinjer viser hvordan den signifikante bølgehøyden er utover i området. Varslene er gode verktøy for å se hvordan forholdene kan bli på havet i det aktuelle området.

Les også hvordan bølger omtales som sjøgang i værmeldinger. 

Hvordan lages kystvarslene?

Varslene er utviklet av NORCE (tidligere Uni Research Polytec) i tett samarbeid med Kystverket og BarentsWatch, og baserer seg på havmodeller fra Meteorologisk institutt og National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), samt videreutvikling av metoder fra SINTEF og US Corps of Engineers m.fl.

Når bølgene kommer til norskekysten blir detaljer i bunnforhold, holmer og skjær svært viktige for å kunne gi et godt varsel. Modeller og metoder er under kontinuerlig utvikling i samarbeid med Meteorologisk institutt.

Bølgevarsel for farleder dekker hele norskekysten, men i områdene utenfor Stad, Hustadvika og Værøy/Røst er bølgeforholdene særlig utfordrende. Her har vi også spesialvarsel for kryssende bølger.

Les mer: Varsler farlige bølger.