Varsling av polare lavtrykk

Polare lavtrykk er små, intense lavtrykk som dannes om vinteren over de arktiske havområdene. Polare lavtrykk kan gi hurtig værskifte fra vindstille til sterk kuling og snøfokk, og kan gi svært dårlige forhold for fartøy og redskap i sjøen.

Meteorologisk institutt sender ut varsler som Twitter-meldinger. Disse kan du bli varslet om på SMS og e-post ved å melde deg på her. Meldingene blir også vist under til venstre.

Lær mer om hvordan polare lavtykk oppstår og hvordan meteorologene varsler slike værfenomener.

Tweets fra @Meteorologene

I samarbeid med

Ser etter abonnement...

Prognose for polare lavtrykk

Figuren viser den mest sannsynlige banen til polare lavtrykk de neste 42 timene, beregnet fra en numerisk værvarslingsmodell. Hvis kartet ovenfor viser fargede felter, er dette en indikasjon på at det er fare for polare lavtrykk i området. Hvis det ikke er noe utslag i kartet, så betyr dette at det ikke er gunstige forhold for polare lavtrykk i den aktuelle tidsperioden. Følg oppdateringer om polare lavtrykk fra @Meteorologene på Twitter.

Fargeskala
Høy fare for polart lavtrykk
Mindre fare for polart lavtrykk