Partnernytt - www.barentswatch.no

Siste nytt fra partnere

BarentsWatch samler inn nyheter fra våre partnerne om hav og kyst via deres RSS feeder 90 dager tilbake. Vi filtrerer litt for de etatene som har et større arbeidsområde enn hav og kyst.

Du kan abonnere på disse nyhetene via RSS.

Har du sett dette?

Etter lang tids fråvær svømmer makrellstørja igjen i norsk farvatn. Har du sett ho? I så fall vil havforskarane vite det.

17. august 2018, Havforskningsinstituttet

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland fylke

Mattilsynet har 17. august 2018 fastsatt forskrift om kontrollområde for bekjempelse av infeksiøs lakseanemi (ILA) hos akvakulturdyr i Dønna, Leirfjord, Nesna og Lurøy kommuner, Nordland fylke.

17. august 2018, Mattilsynet

Pålagt miljøovervåkning etter rømming

To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

17. august 2018, Fiskeridirektoratet

IOR-seminar på ONS

ODs IOR-pris deles ut på ONS. Prisen, som deles ut annen hvert år på ONS, gis til utvinningstillatelser, selskaper, prosjekter eller enkeltpersoner som forventes å skape merverdi på norsk kontinentalsokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning av olje og gass.

17. august 2018, Oljedirektoratet

Periodestenging i kongekrabbefiske

I forbindelse med Havforskningsinstituttets årlige bestandstokt for kongekrabbe og Fiskeridirektoratets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskap, så minner vi om periodevis stenging av områder i Finnmark for fiske etter kongekrabbe med teiner.

16. august 2018, Fiskeridirektoratet

Midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn for 2019

Miljødirektoratet forvalter midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Fristen for å søke om midler for 2019 er 15. oktober 2018.

15. august 2018, Miljødirektoratet

Ny teknologi er viktig for effektivisering av sjøfarten

Seniorrådgiver i Kystverket, Trond Langemyr, var en av foredragsholderne på presseseminaret som samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen arrangerte under Arendalsuka i dag. Tema for seminaret var mellom anna digitalisering og ny teknologi innen samferdsel.

15. august 2018, Kystverket

Lønnsomhetsundersøkelsen 2017: Høyt kostnadsnivå, men likevel god inntjening

Til tross for et høyt kostnadsnivå var inntjeningen i næringen fortsatt god for produsentene av laks og regnbueørret i 2017, viser Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse.

15. august 2018, Fiskeridirektoratet

Barnehagebarn har nok jod

Jodnivået er lavt hos gravide og ammende i Norge, viser flere undersøkelser. En ny undersøkelse av 220 barnehagebarn viser derimot at barna har et tilstrekkelig...

15. august 2018, Havforskningsinstituttet

Kystverket er klar for framtida

Både menneske og teknologi var i fokus då Kystverket snakka om framtida for sjøvegen på fullriggaren Sørlandet under Arendalsuka i dag.

14. august 2018, Kystverket