Siste nytt fra partnere

BarentsWatch samler inn nyheter fra våre partnerne om hav og kyst via deres RSS feeder 90 dager tilbake. Vi filtrerer litt for de etatene som har et større arbeidsområde enn hav og kyst.

Du kan abonnere på disse nyhetene via RSS.

Avklaring om utviklingstillatelser

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Viewpoint Seafarm AS sin søknad om 20 utviklingstillatelser til oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen.

22. juni 2018, Fiskeridirektoratet

Testet brenning av olje

Kystverket jobber med å finne de beste metodene for å bekjempe olje under arktiske forhold. Brenning av olje kan brukes som metode under isfylte forhold, der tradisjonelle opptaksmetoder har begrensninger.

22. juni 2018, Kystverket

Kystverket med på storøvelsen Trident Juncture

Kystverket er en av aktørene som skal være med på den store NATO-øvelsen Trident Juncture i oktober og november i år. 30 deltakende nasjoner er med på øvelsen, som Norge er vertsnasjon for.

22. juni 2018, Kystverket

Pålegg om miljøovervåking i Hordaland og Troms

Fiskeridirektoratet pålegger Bolaks AS og Troms fylkeskommune miljøundersøkelser i vassdrag etter rømmingshendelser i vinter. Dersom det blir gjort observasjoner av rømt oppdrettslaks skal det også gjøres utfiskingstiltak.

22. juni 2018, Fiskeridirektoratet

Ny utgave av havnekart for Måløy

Havnekart nr. 490 som dekker Ulvesundet med Måløy havn, er utgitt i ny utgave. Det betyr at tidligere utgave av sjøkartet nå er ugyldig.

22. juni 2018, Kartverket

Barn løste oppgaver bedre med mer omega-3

Ettåringene var bedre på å løse oppgaver jo mer av omega-3-fettsyren DHA mor hadde i blodet i graviditeten.

21. juni 2018, Havforskningsinstituttet

Kystverket bygger Longyearbyen flyteterminal

I Nasjonal transportplan 2018–2029 er det bevilget 330 millioner kroner til bygging av Longyearbyen flyteterminal. Kystverket har av Samferdselsdepartementet fått i oppgave å bygge flytekaien og vil være byggherre. Endelig finansiering gis gjennom statsbudsjettet.

21. juni 2018, Kystverket

Fortsatt mye å finne på norsk sokkel

I dag legger OD fram Ressursrapport Leting 2018. Rapporten viser at produksjonen av olje og gass kommer til å øke framover – men skal den opprettholdes på samme nivå etter midten av 2020-tallet, må det gjøres nye og større funn.

21. juni 2018, Oljedirektoratet

Her finner du ressursoversikten for 2018

Hvordan står det til med brislingen, silden og torsken i norske farvann? De og flere andre arter kan du lese mer om i «Ressursoversikten 2018».

21. juni 2018, Havforskningsinstituttet

Lakseauksjonen er fullført

Auksjonen av nye laksetillatelser er nå fullført. 14 oppdrettsselskap har kjøpt nye laksetillatelser for til sammen 2,9 milliarder kroner.

21. juni 2018, Fiskeridirektoratet