Siste nytt fra partnere

BarentsWatch samler inn nyheter fra våre partnerne om hav og kyst via deres RSS feeder 90 dager tilbake. Vi filtrerer litt for de etatene som har et større arbeidsområde enn hav og kyst.

Du kan abonnere på disse nyhetene via RSS.

«Dr. Fridtjof Nansen» får høgteknologisk fotograferingssystem

Havforskingsinstituttet investerer vel tre millioner kroner i fotograferingssystemet Deep Vision, som gjenkjenner og tar mål av fiskeartane som passerer gjennom trålen. Blant anna får forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen» sin eigen fotoboks til kartlegging av marine ressursar på sørlege breiddegrader.

25. september 2017, Havforskningsinstituttet

Endringer i regelverk for plantevernmiddelrester

Mattilsynet har 25. september 2017 fastsatt forskrift om endring i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Rettsakten endrer grenseverdier for rester av visse plantevernmidler for ulike stoffer/produkter og endrer dermed vedlegg til forordning (EF) nr. 396/2005. Forskriften implementerer 7 forordninger.

25. september 2017, Mattilsynet

Mæland møter maritim næring

Næringsminister Monica Mæland møter skipsfartsnæringen tirsdag 26. september. Tema er norske lønns- og arbeidsvilkår for skip i norsk farvann.

25. september 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Vi treng fleire gode forskningsprosjekt

Fiskeri-Norge treng meir spenstig forsking for å få utløyst potensialet frå havet. Derfor utlyser Fiskeridirektoratet tilskotsmidlar også for 2018 som forskingsinstitusjonar utanom fiskeriforvaltninga kan søke på. Fristen for å søkje tilskotsmidlar frå fiskeriforskninsgavgifta er 1. november.

25. september 2017, Fiskeridirektoratet

Sandberg til FN-møte om fiskerikriminalitet

Fiskeriminister Per Sandberg deltar 25. september på FN-møte om fiskerikriminalitet i Wien. Målet med møtet er å øke bevisstheten om organisert kriminalitet i den globale fiskeindustrien. Deltakere fra 56 land kommer til Wien.

24. september 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Øver på ekte gasstanker

Statoil og rederiet Solvang ASA stiller en 146 meter lang gasstanker til disposisjon for den internasjonale olje- og kjemikalievernøvelsen SCOPE 2017 i Skagerrak. Fartøyet har trafikkert det aktuelle området i 18 år – uten et eneste uhell.

22. september 2017, Kystverket

Trener på å redde hvaler tryggere og raskere

Hvaler som går seg fast i fiskeredskap vil kunne lide en sakte død. Men redningsaksjoner er krevende og farlige. Nå skal et nytt samarbeid gjøre Kystvaktas aksjoner både sikrere og kjappere. 

22. september 2017, Havforskningsinstituttet

Lanserer utvidet havnetjeneste

Torsdag 28. september får skipsfarten, havner og havneanlegg tilgang til nye tjenester i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet Norway. Tjenestene forbedrer kommunikasjonen mellom skip, havn og havneanlegg og myndigheter. 

21. september 2017, Kystverket

2,7 millioner tonn gods flyttes fra vei til sjø

Første tildeling av tilskudd til godsoverføring er klar. Av de elleve søknadene Kystverket mottok ved søknadsfrist 15. mai er det gitt tilsagn om tilskudd på til sammen nesten 93 millioner kroner til seks prosjekter. Det er beregnet at prosjektene i løpet av støtteperioden på tre år skal overføre om lag 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø.

21. september 2017, Kystverket

Seks prosjekter har fått tilskudd til godsoverføring – kan fjerne 2,7 millioner tonn gods fra norske veier

- Regjeringen har som mål at mer av godstransporten skal foregå til sjøs. Det vil styrke nærskipsfarten, gi miljøgevinst, bedre trafikksikkerheten og frigjøre kapasitet på norske veier. Vi har derfor innført en ny tilskuddsordning. Seks prosjekter har nå fått tilsagn om tilskudd, noe som vil kunne flytte 2,7 millioner tonn gods fra vei til sjø. Det er gode nyheter, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

21. september 2017, Samferdselsdepartementet