Siste nytt fra partnere

BarentsWatch samler inn nyheter fra våre partnerne om hav og kyst via deres RSS feeder 90 dager tilbake. Vi filtrerer litt for de etatene som har et større arbeidsområde enn hav og kyst.

Du kan abonnere på disse nyhetene via RSS.

Penger til tiltak mot forsøpling av havet

En av de største miljøutfordringene vi har er forsøpling av havet, og omfanget synes å øke. Nå gis det 35 millioner kroner til opprydding av søppel i havet og langs kysten. Fristen for å søke om er 16. mars 2017.

23. februar 2017, Klima- og miljødepartementet

Fakta om biodrivstoff

Biodrivstoff   er framstilt av biologisk materiale, og kan brukes istedenfor bensin og diesel fra fossil olje. Biodrivstoff kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra transport.

23. februar 2017, Miljødirektoratet

EU lister opp nye verstinger

Hannfisk blir kjønnsforvirret av to av dem, et annet er nesten umulig å bli kvitt når det først har havnet i naturen. Nå har EU fått nok og setter opp fire nye stoffer på sin såkalte kandidatliste. Det får store konsekvenser. 

23. februar 2017, Miljødirektoratet

Søk støtte til tiltak mot marin forsøpling

Har du en god ide som kan bidra til å rydde opp i forsøplingen i havet og langs kysten?  Tilskuddsordningen for opprydding er i år på 35 millioner kroner. Fristen for å søke er 16. mars 2017.

23. februar 2017, Miljødirektoratet

"Fornybar AS" - Nytt investeringsselskap skal ligge i stavangerregionen

Olje- og energiminister Terje Søviknes kunngjorde i dag at statens nye investeringsselskap skal legges til stavangerregionen.

22. februar 2017, Olje- og energidepartementet

Få tilgang til elektroniske sjøkart (ENC) fra hele verden

Kartverket har nærmere 1200 kontinuerlig oppdaterte offisielle norske elektroniske sjøkart, såkalte ENC-er, i sin kartdatabase. Disse og 14 000 ENC-er fra resten av verden, er kun noen tastetrykk unna deg som kartbruker.

22. februar 2017, Kartverket

Mattilsynet oppretter kontrollområde for ILA i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag

Mattilsynet har 21. februar 2017 fastsatt forskrift som oppretter kontrollområde for bekjempelse og overvåking av fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) i Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

21. februar 2017, Mattilsynet

Regjeringen vil skape flere blå jobber

- Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg.

21. februar 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Lanserte havstrategi i havbyen Bergen

Statsminister Erna Solberg og næringsminister Monica Mæland lanserte havstrategien til regjeringa i dag. Det skjedde i Bergen om bord på det nye forskingsskipet «Dr. Fridtjof Nansen».

21. februar 2017, Havforskningsinstituttet

Mattilsynet varsler tvangsmulkt for produsenter av triploid oppdrettsfisk hvis ikke velferdsprosedyrer kommer på plass

Mattilsynet mener deler av internkontrollprosedyrene til Norway Royal Salmons (NRS), Nord Senja Laks og Wilsgård Fiskeoppdrett/Nor Seafood ikke oppfyller kravene. Prosedyrene skal sikre fiskevelferden ved triploid lakseproduksjon. Selskapene får frist til 15. mars for å få tiltak på plass, ellers vil det påløpe løpende dagmulkt på kr. 800 000 for selskapene samlet.

20. februar 2017, Mattilsynet