Siste nytt fra partnere

BarentsWatch samler inn nyheter fra våre partnerne om hav og kyst via deres RSS feeder 90 dager tilbake. Vi filtrerer litt for de etatene som har et større arbeidsområde enn hav og kyst.

Du kan abonnere på disse nyhetene via RSS.

Hvor får laksen prikkene sine fra?

Hvor mye prikker laksen har, brukes for å sortere rømt laks fra villaks. Nå har forskerne funnet ut hvorfor rømt oppdrettslaks har langt flere prikker enn villaks....

19. april 2018, Havforskningsinstituttet

Ny utgave av sjøkart på Helgelandskysten

Hovedseriekart nr. 59 som dekker kystområder på Helgelandskysten, fra Dønna til Lurøya og Nesna, er utgitt i ny utgave. Det betyr at tidligere utgave av sjøkartet nå er ugyldig.

19. april 2018, Kartverket

Workshop 31. mai: Hvordan vil klimaendringer i andre land påvirke Norge?

Miljødirektoratet, i samarbeid med EY og Cicero senter for klimaforskning, inviterer deg som jobber med finans, handel, utenriks- og sikkerhetspolitikk/migrasjon, landbruk og fiskeri/havbruk til workshop torsdag 31. mai. Diskusjonene skal bidra til å øke kunnskapen om hvordan klimaendringer utenfor Norge kan påvirke viktige nasjonale interesser.

19. april 2018, Miljødirektoratet

Økt kontrollinnsats gir resultater

I vinter har Fiskeridirektoratet hatt utvidet kontroll med torskefiskeriene i de nordlige regionene. På sjø og land har vi avdekket til sammen 81 brudd på regelverket. Bedre kommunikasjon mellom næringen og direktoratet har også vært et mål under kontrollene.

19. april 2018, Fiskeridirektoratet

To rapporter etter rømminger i 2017

Rapportene om miljøovervåking og uttak av rømt oppdrettsfisk i vassdrag etter to rømmingshendelser i 2017 er nå klar. Det dreier seg om hendelser ved Bremnes Seashore AS sin lokalitet Apalvikneset i Hordaland, og Rauma Stamfisk AS sin lokalitet Gjerset Vest i Møre og Romsdal.

18. april 2018, Fiskeridirektoratet

Kvotar for distriktskvoten klar på fredag

Fredag reknar Fiskeridirektoratet med å ha klart kor store maksimalkvotane blir for fiske på distriktskvoteordninga. Det har meldt seg 825 fartøy innan fristen og direktoratet er no i ferd med å sjekke statusen til desse.

18. april 2018, Fiskeridirektoratet

Gi sjøfuglene ro i hekketida

Sjøfuglene har startet hekkinga i en rekke verneområder langs kysten. Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn kontrollerer at folk respekterer forbudet mot å ferdes i disse områdene.

18. april 2018, Miljødirektoratet

Europeiske forskarar krev strakstiltak mot jodmangel

Jod-forskarar frå 27 europeiske land krev strakstiltak mot jodmangel hos barn i Europa. Halvparten av alle nyfødde står i fare for redusert utvikling av hjernen,...

18. april 2018, Havforskningsinstituttet

Ny søknadsrunde for tilskot til hamnesamarbeid

Første søknadsrunde vart avslutta 1. mars, og fleire søknadar fekk tilsegn om tilskot. Dei restrerande midlane blir nå lyst ut med søknadsfrist 15. mai 2018.

17. april 2018, Kystverket

Statsbygg starter tomtesøk i Bergen

Regjeringen gir Statsbygg oppdraget med å søke etter mulige tomter til Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratets nybygg i Bergen.

17. april 2018, Havforskningsinstituttet