Siste nytt fra partnere

BarentsWatch samler inn nyheter fra våre partnerne om hav og kyst via deres RSS feeder 90 dager tilbake. Vi filtrerer litt for de etatene som har et større arbeidsområde enn hav og kyst.

Du kan abonnere på disse nyhetene via RSS.

Debattinnlegg av Ketil Solvik-Olsen: Kystruten inn i klimaframtiden

Innlegg av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. På trykk på bt.no

22. november 2017, Samferdselsdepartementet

Åpning av Norsk offshore havbruksdag 2017

Fiskeriminister Per Sandbergs åpningsinnlegg på Norsk offshore havbruksdag 2017 på Felix konferansesenter i Oslo 22. november 2017.

22. november 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Ryvingen fyr 150 år

Helt fra 1825 har det stått sjømerke som veiledning for sjøfarende på øya Låven i Mandal kommune. I 1867 stod Ryvingen fyr ferdig. I de 150 årene som har gått siden da, har manges liv vært knyttet til fyrdrifta. Og mange liv har gått tapt i fyrets tjeneste.

22. november 2017, Kystverket

Kart og data om norske havområder tilgjengelig for alle

Kartløsningen Arealverktøy gir helhetlig oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i norske havområder. Verktøyet er nå oppdatert .

22. november 2017, Miljødirektoratet

Midlertidig stengte felt i kart

Fiskerne har lenge etterlyst kartfestet informasjon om midlertidig stengte felt. Denne tjenesten er nå tilgjengelig på egen kartside og som et tema i Fiskeridirektoratets kartløsning for fisker, sammen med andre fiskerireguleringer.

21. november 2017, Fiskeridirektoratet

Avklaring om utviklingstillatelse

Fiskeridirektoratet har i dag gitt avslag på søknaden om utviklingstillatelser fra Blom Fiskeoppdrett AS vedrørende konseptet Biometis. 

21. november 2017, Fiskeridirektoratet

Avgjerd om kommunedelplan for Atløysambandet i Askvoll kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag vedteke at alternativ 1a med ei seglingshøgde på 42 meter og ei seglingsbreidde på 150 meter skal leggjast til grunn for reguleringsplanlegginga for Atløysambandet i Askvoll kommune. – Eg har lagt avgjerande vekt på vurderingane frå Samferdselsdepartementet og Kystverket, og omsynet til sikkerheita for skipstrafikken har vore det viktigaste i denne avgjerda, seier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

20. november 2017, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nordlig gyting gir mer småmakrell langs kysten

I år er det observert mer årsyngel av makrell enn normalt langs norskekysten; noe også Havforskningsinstituttet har dokumentert. Makrellen gyter lenger nord, og dermed driver mer småmakrell inn mot kysten og norsk sokkel.

20. november 2017, Havforskningsinstituttet

Drivhuseffekt eller havsirkulasjon neste

ESAs neste forskningssatellitt blir FORUM som skal måle drivhuseffekten, eller SKIM som skal undersøke havstrømmene.

20. november 2017, Norsk Romsenter

Mæland møter hav-næringslivet

Næringsminister Monica Mæland møter havrelatert næringsliv tysdag 21. november for å snakke om Ocean Space Centre.

20. november 2017, Nærings- og fiskeridepartementet