Siste nytt fra partnere

BarentsWatch samler inn nyheter fra våre partnerne om hav og kyst via deres RSS feeder 90 dager tilbake. Vi filtrerer litt for de etatene som har et større arbeidsområde enn hav og kyst.

Du kan abonnere på disse nyhetene via RSS.

Nytt fartøy til Middelhavet

Justis- og beredskapsdepartementet undertegnet fredag kontrakt på innleie av nytt fartøy for å bistå i forbindelse med migrasjonskrisen i Middelhavet.

21. april 2017, Justis- og beredskapsdepartementet

Kinas veterinærminister besøkte Havforskningsinstituttet

Etter å ha undertegnet avtale om import og eksport av matvarer, tok fiskeriminister Per Sandberg i dag ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi, med på omvisning på Autevoll på Havforsknignsinstituttets forskningsstasjon. 

21. april 2017, Havforskningsinstituttet

Norge og Kina undertegnet avtale om import og eksport av matvarer

Fiskeriminister Per Sandberg hadde i dag politiske samtaler med ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi. De to statsrådene signerte også en avtale om import og eksport av matvarer.

21. april 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Norge først til å ratifisere HNS-protokollen

Formålet er å gjøre det enklere å få erstatning etter sjøulykker med farlige gods om bord på skip.

21. april 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Satellittstasjoner på Svalbard og i Antarktis: Nye forskrifter

Samferdselsdepartementet har i dag fastsatt to nye forskrifter om jordstasjonsvirksomhet på Svalbard og i Antarktis. Forskriftene trer i kraft 1. mai 2017.

21. april 2017, Samferdselsdepartementet

49 millioner i bot for fiskerikriminalitet

Norge var det første landet i verden som varslet gjennom INTERPOL om et fiskefartøy som var mistenkt for utstrakt organisert fiskerikriminalitet. Nå er skipet stanset og eierne har fått en klekkelig bot.

21. april 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriministeren inviterer til folkemøte i Tromsø

Fiskeriminister Per Sandberg ønsker å diskutere og informere om pliktsystemet og inviterer til folkemøte i Tromsø torsdag 27. april.

21. april 2017, Nærings- og fiskeridepartementet

Øyvind Lie ny havbruksdirektør

Øyvind Lie er ansatt som ny direktør for kyst- og havbruksavdelinga i Fiskeridirektoratet.

21. april 2017, Fiskeridirektoratet

Mindre gyting på Eggakanten

Årets skreikart er klart, og det viser mindre gyting lengst ute mot Eggakanten, skriver toktleder Knut Korsbrekke i denne oppsummeringa.

20. april 2017, Havforskningsinstituttet

Rapport om bredbånd i nordområdene

Mye av aktiviteten rundt Arktis foregår på steder med dårlig eller ustabilt bredbånd. En ny rapport foreslår hvordan vi kan få på plass bedre bredbåndsdekning i nordområdene.

20. april 2017, Nærings- og fiskeridepartementet