Framsenteret

Framsenteret har base i Tromsø og består av rundt 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.

Framsenteret er vertskap for BarentsWatch, men per i dag ikke partner. Mange av Framsenterets medlemmer er partnere og Framsenteret bidrar aktivt med innspill til utviklingen av BarentsWatch. BarentsWatch og Framsenteret deler også en del redaksjonelt innhold.