Åpne data via BarentsWatch

Informasjon fra våre partnere og andre leverandører samles og utvikles til bruk i våre tjenester. Det meste av datainnholdet du finner i systemene våre er tilgjengelig gratis, direkte fra våre partnere eller via BarentsWatch.

Her følger en oppsummering for brukere som først må registrere seg for å gjøre nytte av våre programmeringsgrensesnitt, bedre kjent som API (Application programming interface):

 1. Logg deg inn på "MIN SIDE". Dersom du ikke har registrert en bruker må du opprette denne fra valget "REGISTRER NY BRUKER".
 2. Når du er innlogget; gå ned til "For utviklere" og registrer en ny klient fra menyvalg "Mine klienter". For mer info se valg under "API tilgang". NB: Vi håper du tar deg tid til å fylle ut feltet "Formål (valgfritt)" da dette vil hjelpe oss til å lage bedre tjenster.

Våre APIer og karttjenester er primært laget til de behov vi har i egne presentasjoner og utvikles fortløpende. Brukere som har andre behov og forslag til utforming av disse bes om å ta kontakt. Husk å si noe om hvem du er, hva du ønsker og formålet med bruken (hvorfor) slik at vi raskt kan få en forståelse av behovet.

Dersom du er utvikler og/eller ønsker å holde deg oppdatert om nye datasett og endringer i API bør du melde deg på  E-post-varsling om endringer i APIet (https://www.barentswatch.no/MinSide/ - «For utviklere» - «API-tilgang»), og sjekke vår blog for å se oppdateringer (https://wiki.barentswatch.net/display/BO/BarentsWatch+Open).

APIer

Karttjenester

Hvilke data er tilgjengelige?

FiskInfo - barentswatch.no/fiskinfo

Her kan brukeren se eller laste ned data til kartplotter som er relevant for fiske.

 • Alle datasett for nedlastning til relevante formater er tilgjengelige via APIet og WFS tjenesten
 • Dataene vi bruker direkte fra andre kan også vises som WMS via BarentsWatch, men vi anbefaler å bruke tjenestene direkte fra dataeier for disse.
  Det er kun iskant fra Meteorologisk institutt (iceedge) og anonymiserte fiskeredskaper (fishingfacility) som ikke allerede er tilgjengelige fra dataeierne som WMS.
  Det er to WMS lag for hvert datasett - ett som inneholder alle data versjoner vi har mottatt og et som kun inneholder siste versjon.
 • WMS tjeneste med tidsfunksjonalitet basert på anonymiserte redskapsdata i FiskInfo som er grunnlaget for Fiskeriaktivitet (barentswatch.no/fiskeriaktivitet).
  BarentsWatch bruker selv versjonen med WMS Time, men for ekstern bruk har vi også laget egne lag for hver redskapskategori for ekstern bruk uten tidsfunksjonalitet og en ufiltrert WFS versjon.
 • Detaljert informasjon om eierskap til enkeltredskapene er ikke åpent tilgjengelig, men brukere med tilgang kan hente det ned via APIet. Utviklere som lager løsninger for fiskere og ønsker tilgang i en utviklingsperiode kan ta kontakt med BarentsWatch.

Fiskehelse - barentswatch.no/fiskehelse

Fiskehelse viser informasjon for hver uke på lokalitetsnivå (oppdrettsanlegg) om lakselus, fiskesykdommer og data om tillatelser, eierskap og annet fra akvakulturregisteret. Aggregeringen og historikken som er gjort i BarentsWatch er ikke tilgjengelig fra dataeierne selv og går helt tilbake til 2012 for de fleste dataene. I tillegg vises ulike former for geometri, også disse med historikk (eksempelvis sykdomsoner).

I prinsippet kan det meste av det som vises gjennom https://www.barentswatch.no/fiskehelse/ også aksesseres gjennom API endepunkter. 

Se detaljer i API dokumentasjon.

Bruk tilbakemeldingsknappen og gi oss beskjed om du har behov og ønsker for andre karttjenester.

Bærekraft i norsk havbruk

Har som mål at fakta om miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig bærekraft i norsk havbruk skal gjøres mer tilgjengelig ved å samle og sammenstille informasjon i en nettside, slik at det er mulig å synliggjøre status og utvikling innenfor utvalgte temaer.

Det vises data som gir indikatorer for påvirkningen på miljøet, økonomien i næringen og hva slags samfunnsmessige virkninger den gir.

I prinsippet kan det meste av det som vises også aksesseres gjennom API endepunkter.

Se detaljer i API dokumentasjon.

Les mer om prosjektet hos FHF. 

Bruk tilbakemeldingsknappen og gi oss beskjed om du har behov og ønsker.

Bølgevarsel - barentswatch.no/bolgevarsel

Bølgevarslet viser varslet bølgehøyde for gitte strekninger langs norskekysten 60 timer frem i tid. Det gir også indikasjoner for bølgesituasjonen utenfor strekningene i de samme områdene. Dataene kombinerer generelle bølgevarsel fra Meteorologisk institutt med bunnforhold og andre variabler for å gi mer nøyaktige varsler i de områdene det gjelder. I tjenesten kombinerer vi også en del andre tjenester fra Meteorologisk institutt og Kartverket som ikke er del av BarentsWatch API/WMS.

Grunnlaget for BarentsWatch visningen er en kombinasjon av WMS (med Time), WFS og API - dette er videre beskrevet i API dokumentasjonen. Dataene vi har er:

 • Varsel for farleder/strekninger
  • Geometri for strekningene (NB! dette er ikke Kystverkets offisielle farleder)
  • Signifikant og maksimal bølgehøyde i inkrementer på 0,1 nautiske mil
  • "Waypoints" med informasjon på punkter i strekningene der også retning og bølgeperiode er med
  • Kryssende bølger der det overlapper med strekningene
 • Punkter utenfor farledene
  • Tilsvarende informasjonen over
 • Isolinjer med varsler for områder
  • Geometri innenfor områdene det varsles for som viser streker for bølgehøyden i områder
 • Kryssende bølger
  • Viser områder der kryssende bølger kan forventes

Saltstraumen - barentswatch.no/saltstraumen

Strømvarseltjenesten for Saltstraumen viser tidspunkt for når strømmen snur og hastighet (knop) inn og ut av Saltstraumen de kommende dagene.

 • Maks fart ut
 • Maks fart inn
 • Strømsnu

API dokumentasjon.