Nofima

Nofima er et forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås. Forskningen i Nofima er organisert i tre ulike divisjoner:

  • Akvakultur
  • Fiskeri, industri og marked
  • Mat

Artikler fra Nofima

Samler data om bærekraft i havbruk

Samler data om bærekraft i havbruk

Gjør informasjon om ulike sider ved havbruksnæringen tilgjengelig for alle.

Trafikken mellom merdene

Trafikken mellom merdene

All oppdrettsfisk i Norge er om bord i en brønnbåt minst tre ganger i livet.

På plass i Framsenteret

På plass i Framsenteret

Etter nesten fire år i midlertidige lokaler er BarentsWatch igjen på plass som leietaker i Framsenteret i Tromsø.

Framande artar

Framande artar

Når ein framand art etablerer seg i norske farvatn, er han så godt som umogleg å bli kvitt.

Flere artikler fra Nofima