NILU - Norsk institutt for luftforskning

NILU er en uavhengig stiftelse etablert i 1969. NILUs forskning har som formål å øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til klimaendringer, atmosfærens sammensetning, luftkvalitet og miljøgifter. På bakgrunn av forskningen leverer NILU integrerte tjenester og produkter innenfor analyse, overvåkning og rådgivning. NILU er opptatt av å opplyse og gi råd til samfunnet om klimaendringer og forurensning og konsekvensene av dette.

Instituttet konsentrerer sin forskning innenfor: Atmosfærisk sammensetning, drivhusgasser og klimaendringer, ozonlaget og UV-stråling, miljøgifter og langtransportert luftforurensning, industri- og byforurensning, økologi og økonomi og studier av helseeffekter. NILU driver utstrakt overvåkning, og har observatorier på Zeppelinfjellet i Ny Ålesund på Svalbard, på Andøya og Birkenes i Sørnorge og ved Troll i Antarktis.

Kyst- og havområdene i Norge og internasjonalt er sentrale fokusområder for NILUs forskning. Dette gjelder både for atmosfæriske prosesser, transport av luftforurensning, avsetning til hav og land av forurensninger og miljøgifter og effekter av disse på dyr og mennesker. NILU er med i BarentsWatch' ressursgruppe og bidrar med forskningsresultater og data som er relevante for BarentsWatch sitt område.

NILUs hovedkontor er på Kjeller utenfor Oslo. Instituttet har også kontor på Framsenteret i Tromsø og deltar aktivt i CIENS-samarbeidet. Internasjonalt er NILU etablert i de Forente arabiske emirater, Polen og Sør-Afrika. 

Artikler fra NILU - Norsk institutt for luftforskning

På plass i Framsenteret

På plass i Framsenteret

Etter nesten fire år i midlertidige lokaler er BarentsWatch igjen på plass som leietaker i Framsenteret i Tromsø.

Mer plast i Arktis

Mer plast i Arktis

– Det finnes ingen god måte å rense plastforsøplingen i dag. Man kan og bør fjerne spøkelsesgarn og rydde strendene, men dette løser ikke problemet på lang sikt. Vi må stoppe kildene.

Et større EU-prosjekt skal komme til bunns i verdenshavenes store mengder plastavfall. Tromsøforsker Dorte Herzke skal lede arbeidet fra Norge. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Leder EU-prosjekt om havforsøpling

Et større EU-prosjekt skal komme til bunns i verdenshavenes store mengder plastavfall. Framsenterforsker Dorte Herzke skal lede arbeidet fra Norge.
Flere artikler fra NILU - Norsk institutt for luftforskning