NGU

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er landets sentrale institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann i Norge. De bidrar til at geofaglig kunnskap utnyttes til en effektiv og bærekraftig forvaltning av landets naturressurser og miljø. 

NGU har som hovedoppgaver å samle, bearbeide og formidle kunnskap om de fysiske, kjemiske og mineralogiske egenskapene til landets berggrunn, løsmasser og grunnvann. I sitt arbeid skal NGU legge hovedvekt på brukernes behov for:

  • Oppbygging, drift og vedlikehold av nasjonale databaser og kartverk om geologiske egenskaper og prosesser.
  • Geologisk kartlegging av Norges land- og sjøområder.
  • Anvendt forskning og metodeutvikling.
  • Rådgivning og informasjon.

NGU er en etat under Nærings- og Fiskeridepartementet (NFD)Som forskningsbasert forvaltningsorgan er NGU også de andre departementenes faginstans i geofaglige spørsmål.

Artikler fra NGU

Slik lager de kart over havbunnen

Slik lager de kart over havbunnen

Så langt har samarbeidet MAREANO kartlagt rundt 200 000 m2, eller cirka 10 prosent av norges kontinentalsokkel.
Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Mineraljakt på havets bunn

Mineraljakt på havets bunn

Etterspørselen etter mineraler på havbunnen er økende. Spesielt sjeldne metaller som brukes i høyteknologiske produkter.
Fiskefartøy tester Mareano-kart

Fiskefartøy tester Mareano-kart

Nytt hjelpemiddel som viser terreng og bunntyper på kartplotteren.

Flere artikler fra NGU