Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)

Nansensenter for miljø og fjernmåling (NERSC) er en uavhengig forskningsinstitutsjon tilknyttet Universitetet i Bergen. NERSC driver med grunn- og anvendt miljøforskning finansiert av både nasjonale og internasjonale institutter, forskningsråder og industri. NERSCs strategiske forskningsatsing er å integrere fjernmåling og observasjoner på feltet med numerisk modellering ved å bruke avanserte data assimileringsteknikk.

Temaer som redigeres i samarbeid med Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)

Siste nyheter fra Barentswatch i samarbeid med Nansen Environmental and Remote Sensing Center (NERSC)

Nyttige satellittar

30. september 2016
  • Sist endret: 26. september 2012

Siste nytt fra partner