Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et direktorat under Miljøverndepartementet som ble opprettet 1. juli 2013 da Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble slått sammen.

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Våre funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

 

Artikler fra Miljødirektoratet

Fiskere har fisket opp 200 tonn søppel

Fiskere har fisket opp 200 tonn søppel

Etter hver eneste tur på havet returnerer Hermes havna med tonnevis med fisk - og plastsøppel.
Mineraljakt på havets bunn

Mineraljakt på havets bunn

Etterspørselen etter mineraler på havbunnen er økende. Spesielt sjeldne metaller som brukes i høyteknologiske produkter.
Fiskehelse: - Veldig stor nytteverdi

Fiskehelse: - Veldig stor nytteverdi

Samtidig som vi stadig forbedrer Fiskehelse, har noen brukere også sagt sitt om tjenesten i en ny film.

Mer plast i Arktis

Mer plast i Arktis

– Det finnes ingen god måte å rense plastforsøplingen i dag. Man kan og bør fjerne spøkelsesgarn og rydde strendene, men dette løser ikke problemet på lang sikt. Vi må stoppe kildene.

Flere artikler fra Miljødirektoratet