Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et direktorat under Miljøverndepartementet som ble opprettet 1. juli 2013 da Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble slått sammen.

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Våre funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

 

Artikler fra Miljødirektoratet

Skjermdump fra tjenesten Arealverktøy.

Arealverktøy for forvaltningsplanene

BarentsWatch leder prosjektet med å utvikle et arealverktøy for arbeidet med forvaltningsplanene for norske havområder i tett samarbeid med Miljødirektoratet og Kartverket.
Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Demonstrerte ny versjon av Arealverktøyet

Ny versjon av Arealverktøyet

Målet er bedre effektivisering av havforvaltningen. Nå er ny funksjonalitet og flere temakart på plass.

Fiskere har fisket opp 200 tonn søppel

Fiskere har fisket opp 200 tonn søppel

Etter hver eneste tur på havet returnerer Hermes havna med tonnevis med fisk - og plastsøppel.
Flere artikler fra Miljødirektoratet