Miljødirektoratet

Miljødirektoratet er et direktorat under Miljøverndepartementet som ble opprettet 1. juli 2013 da Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) ble slått sammen.

Miljødirektoratet har sentrale oppgaver og ansvar i arbeidet med å forvalte norsk natur og hindre forurensning.

Våre funksjoner er å overvåke miljøtilstanden og formidle informasjon, være myndighetsutøver, styre og veilede regionalt og kommunalt nivå, samarbeide med berørte sektormyndigheter, være faglig rådgiver og bidra i internasjonalt miljøarbeid.

 

Artikler fra Miljødirektoratet

Skal stanse spredning av fremmede arter

Skal stanse spredning av fremmede arter

Vann fra den ene siden av kloden fraktes til den andre som ballastvann. Dyr og planter følger med på reisen.

Få iskanten inn på kartet

Få iskanten inn på kartet

Områdene som betegnes som iskanten får du nå tegnet inn i vårt Arealverktøy.

Offentlig innsats mot marin forsøpling

Offentlig innsats mot marin forsøpling

Plastsøppel langs kysten vår får stadig mer oppmerksomhet. Men frivilligheten alene kan ikke ta på seg hele ansvaret.

Digitaliserer forvaltningsprosessen

Digitaliserer forvaltningsprosessen

I arbeidet med stortingsmeldinger om norsk havforvaltning vil Arealverktøyet nå være en nyttig tjeneste for flere aktører.

Flere artikler fra Miljødirektoratet