Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)

Redningstjenestens oppgave er å redde menneskeliv. De to hovedredningssentralene samt de lokale redningssentralene (politi) koordinerer alle redningsaksjoner enten de foregår på land eller sjø. Redningstjenesten er et samvirke som hurtig kan mobilisere redningsressurser, både private og offentlige, når behov oppstår.

Norsk redningstjeneste har et meget stort geografisk ansvarsområde. Dette strekker seg fra 57 grader nord, i Skagerrak, til 82 grader nord, nord for Svalbard.
Vest-Øst aksen avgrenses av Greenwich-meridianen, med en viss tillemping i Nordsjøen på grunn av oljevirksomheten, til nesten 32 grader øst utenfor Varanger. Området tilsvarer stort sett grensene for norsk flygeinformasjonsregion (FIR), fastsatt av ICAO.

Artikler fra Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)

AIS gir mange muligheter

AIS gir mange muligheter

Fartøy med automatisk identifikasjonssystem (AIS) bidrar til å forhindre kollisjoner i skipsfarten, men har også flere bruksområder.

Tjenesten Felles ressursregister

Tjenesten Felles ressursregister

Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressurs-informasjonen de har behov for.
Økt skipstrafikk i nord

Økt skipstrafikk i nord

– Fra 2011 til juni 2018, økte trafikken innen petroleumssektoren med rundt 60 prosent.
SAR og beredskap i nordområda

SAR og beredskap i nordområda

Auka aktivitet på sjøen gjev nye utfordringar for internasjonal redningstjeneste. – Vi har dobbelt så mange hendingar på sjøen nå som for 15 år sidan.
Flere artikler fra Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)