Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)

Redningstjenestens oppgave er å redde menneskeliv. De to hovedredningssentralene samt de lokale redningssentralene (politi) koordinerer alle redningsaksjoner enten de foregår på land eller sjø. Redningstjenesten er et samvirke som hurtig kan mobilisere redningsressurser, både private og offentlige, når behov oppstår.

Norsk redningstjeneste har et meget stort geografisk ansvarsområde. Dette strekker seg fra 57 grader nord, i Skagerrak, til 82 grader nord, nord for Svalbard.
Vest-Øst aksen avgrenses av Greenwich-meridianen, med en viss tillemping i Nordsjøen på grunn av oljevirksomheten, til nesten 32 grader øst utenfor Varanger. Området tilsvarer stort sett grensene for norsk flygeinformasjonsregion (FIR), fastsatt av ICAO.

Artikler fra Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)

Bruker BarentsWatch under øvelser i Arktis

Bruker BarentsWatch under øvelser i Arktis

Svalbard er et svært populært reisemål. Skulle uhellet være ute, et sted rundt disse arktiske øygruppene, er det viktig at beredskapen fungerer best mulig.

 Tester bruk av virtuelle AIS-posisjonsmerker

Tester bruk av virtuelle AIS-posisjonsmerker

For sjøgående søk- og redningsoppdrag skal Hovedredningssentralene (HRS) nå teste posisjonsmerker som blir sendt til fartøy via Kystverkets nettverk av AIS-basestasjoner langs kysten.

Fra nødmelding til redningsaksjon

Fra nødmelding til redningsaksjon

Hovedredningssentralen (HRS) tar imot nødmeldinger og koordinerer redningsaksjoner. Hvor havariet finner sted, har betydning for hvor raskt, og hvor mye ressurser som kan settes inn.

Bidrar til mer effektiv havovervåkning

Bidrar til mer effektiv havovervåkning

Verktøyet «Sporing og samhandling» gir operative etater et samlet og felles situasjonsbilde om aktiviteten på havet og langs kysten.

Flere artikler fra Hovedredningssentralene Sør-Norge og Nord-Norge (HRS)