Forsvaret

Forsvaret, betegnelse på Norges væpnede styrker med tilhørende institusjoner. Forsvaret er en etat under Forsvarsdepartementet og ledes av forsvarssjefen.

Norges forsvar er basert på allmenn verneplikt. Rundt 8000 unge kvinner og menn avtjener hvert år førstegangstjeneste i Forsvaret.

Forsvaret er utviklet og anvendes innenfor rammen av norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk.

Forsvaret inndeles i:

  • Forsvarsstaben
  • Forsvarets operative hovedkvarter
  • Hæren
  • Sjøforsvaret
  • Luftforsvaret
  • Forsvarets spesialstyrker
  • Heimevernet
  • Cyberforsvaret
  • Forsvarets fellesinstitusjoner

(Kilde: SNL)

Artikler fra Forsvaret

Bruker BarentsWatch under øvelser i Arktis

Bruker BarentsWatch under øvelser i Arktis

Svalbard er et svært populært reisemål. Skulle uhellet være ute, et sted rundt disse arktiske øygruppene, er det viktig at beredskapen fungerer best mulig.

Fra nødmelding til redningsaksjon

Fra nødmelding til redningsaksjon

Hovedredningssentralen (HRS) tar imot nødmeldinger og koordinerer redningsaksjoner. Hvor havariet finner sted, har betydning for hvor raskt, og hvor mye ressurser som kan settes inn.

AIS gir mange muligheter

AIS gir mange muligheter

Fartøy med automatisk identifikasjonssystem (AIS) bidrar til å forhindre kollisjoner i skipsfarten, men har også flere bruksområder.

Enklere for fiskere å rapportere redskap

Enklere å rapportere redskap

Tjenesten FiskInfo gir nå fiskere muligheten til å rapportere inn og ut redskap digitalt til Kystvaktsentralen.
Flere artikler fra Forsvaret