Forsvarets forskningsinstitutt

FFI er Norges største, statlige teknologiske institutt, med forskning innen fagene matematikk, fysikk, informasjonsteknologi, kjemi, biologi, medisin, psykologi, statsvitenskap og økonomi. Instituttet gjennomfører hovedsakelig analyser og utviklingsprosjekter for Forsvarets behov, men har også sivilt rettede prosjekter. FFI ligger på Kjeller ved Lillestrøm, og har en maritim forskningsenhet på Karljohansvern i Horten.

FFI bidrar til Barents Watch med oppdaterte artikler om forskning tilknyttet hav og kyst. Forskningen er variert: Norges første operative satellitt, AISSat-1, ble utviklet ved FFI. Den går i polar bane og holder alle skip med AIS under oppsikt. Den autonome undervannsfarkosten HUGIN ble utviklet ved FFI. Den brukes blant annet av Sjøforsvaret for å kartlegge havbunn og finne gjenstander i dypet. FFI har også forskningsmiljøer som jobber med sonarer og havmiljø, situasjonsbilde til kystvakten, støtte til Sjøforsvaret og sikkerhetspolitiske forhold i Nordområdene. 

Artikler fra Forsvarets forskningsinstitutt

Satellitter mot ulovlig fiske

Satellitter mot ulovlig fiske

I kampen mot ulovlig fiske gir satellittdata mengder med nyttig informasjon.

Bomber og miner langs kysten

Bomber og miner langs kysten

Det ligg tusenvis av eksplosiv att etter verdskrigane langs kysten og i havet.  Når publikum gjer slike funn, skal dei ikkje røre dei, men straks melde frå til politiet.

På dumpefeltet i Skagerrak ble dette vraket fotografert på 600 meters dyp. Foto: FFI Forsvarets forskningsinstitutt.

Nye vrakfunn på bunnen av Skagerrak

Etter to ukers kartleggingsarbeid av dumpefeltet for kjemiske stridsmidler i Skagerrak, er 15 nye vrak funnet.
Skotsk overvåkningsfly på tokt over Nordsjøen. Foto: Marine Scotland Image Bank.

CISE

Operativt samarbeid mellom ulike maritime virkeområder i Europa.
Flere artikler fra Forsvarets forskningsinstitutt