Tolldirektoratet

Artikler fra Tolldirektoratet

Ønsker bedre kontroll på turistfiske

Bedre kontroll på turistfiske

Næringen er i vekst, men i dag vet vi ikke hva havfisketuristene tar med seg av fisk ut av landet. Nå vil et nytt regelverk føre til mer kontroll og oversikt.
Flere artikler fra Tolldirektoratet