Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er et forvaltningsorgan, underlagt Nærings- og handelsdepartementet og Miljøverndepartementet, med myndighetsansvar overfor norskregistrerte skip og utenlandske skip som anløper norske havner.

Direktoratet ivaretar også funksjonen som realregister. Registrering i Norsk Internasjonalt Skipsregister- NIS og Norsk Ordinært Skipsregister- NOR (herunder skipsbyggingsregisteret) sikrer rettsvernet for eier og panthaver.

Sjøfartsdirektoratets overordnede mål er å være en attraktiv flaggstat med høy sikkerhet for liv, helse, miljø, og materielle verdier.

I saker som dreier seg om miljøforhold knyttet til det enkelte skip og vern av det marine miljø, er direktoratet underlagt Miljøverndepartementet.

Artikler fra Sjøfartsdirektoratet

Havvind inntar havområdene

Havvind inntar havområdene

Havvind gir grønn energi, men blir også en konkurrent til havområdene.

Hjelp til fartøy som opererer i arktiske farvann

Hjelp til fartøy som opererer i arktiske farvann

En sikkerhetsmelding med anbefalinger skal gjøre det lettere å planlegge turen til havområdene i nord.

Trygg transport til sjøs

Trygg transport til sjøs

– Det pandemien viser, er hvor sentral skipstrafikken er for velfungerende logistikkjeder, sier Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet.

Skal stanse spredning av fremmede arter

Skal stanse spredning av fremmede arter

Vann fra den ene siden av kloden fraktes til den andre som ballastvann. Dyr og planter følger med på reisen.

Flere artikler fra Sjøfartsdirektoratet