SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi har internasjonal spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, helse og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. SINTEF har kunder i omtrent 60 land, og omsatte i 2010 for 2,8 milliarder kroner.

Hver dag jobber våre 2100 ansatte med å realisere visjonen ”Teknologi for et bedre samfunn”.

Artikler fra SINTEF

Enklere for fiskere å rapportere redskap

Enklere å rapportere redskap

Tjenesten FiskInfo gir nå fiskere muligheten til å rapportere inn og ut redskap digitalt til Kystvaktsentralen.
Samler data om bærekraft i havbruk

Samler data om bærekraft i havbruk

Gjør informasjon om ulike sider ved havbruksnæringen tilgjengelig for alle.

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Samarbeid skal gi renere hav

Samarbeid skal gi renere hav

En rekke aktører samler seg under prosjektet Circular Cleanup for å lage løsninger rundt forsøplingen av havet.
Flere artikler fra SINTEF