SINTEF

SINTEF er Skandinavias største uavhengige forskningskonsern. Vi har internasjonal spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap, helse og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig og ikke-kommersiell virksomhet. Overskudd fra oppdragsforskning investeres i ny forskning, vitenskapelig utstyr og kompetanse. SINTEF har kunder i omtrent 60 land, og omsatte i 2010 for 2,8 milliarder kroner.

Hver dag jobber våre 2100 ansatte med å realisere visjonen ”Teknologi for et bedre samfunn”.

Artikler fra SINTEF

Gjenbruk av marin plast

Gjenbruk av marin plast

Plast som forsøpler havet er et stort problem. Men det kan også bli en ressurs som gjenbrukes til nye produkter. Tapte fiskeredskap kan også brukes på ny etter at de hentes opp.

Snart skal det være mulig å sende meldinger og diskutere rundt ekkoloddbilder på SnapFish.

Fangstanalyse skal gjøre det enklere å finne fisk

Gjennom FiskInfo skal en interaktiv fangstanalyse gjøre det enklere å finne fisk under ulike vær- og klimaforhold. Og med SnapFish deler fiskere bilder av ekkolodd.

Enklere for fiskere å rapportere redskap

Enklere å rapportere redskap

Tjenesten FiskInfo gir nå fiskere muligheten til å rapportere inn og ut redskap digitalt til Kystvaktsentralen.
Samler data om bærekraft i havbruk

Samler data om bærekraft i havbruk

Gjør informasjon om ulike sider ved havbruksnæringen tilgjengelig for alle.

Flere artikler fra SINTEF