Politidirektoratet

Politidirektoratet er det øverste ledelsesnivået i politiet, og er et forvaltningsorgan underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Politidirektoratets rolle er å:

  • Gjennomføre regjeringens politikk gjennom tildelingsbrev og oppdragsbrev
  • Forvalte regelverk og tilskudd
  • Være faglig rådgiver overfor Justisdepartementet, politi- og lensmannsetaten, andre offentlige organer, samarbeidspartnere og allmenheten
  • Lede, styre, organisere og utvikle politi- og lensmannsetaten

 

Artikler fra Politidirektoratet

Tjenesten Felles ressursregister

Tjenesten Felles ressursregister

Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressurs-informasjonen de har behov for.
Hvordan unngå ulykker og uhell på sjøen. Her er mange råd og tips å ha med seg når fritidsbåten skal ut på seilas. Foto: Sundt Flyer/Redningsselskapet.

Sammen om en tryggere seilas for fritidsbåtene

Det er mange tjenester og kampanjer som setter fokus på økt sjøsikkerhet for de mindre båtene. Her kommer en oversikt som kan gjøre en forskjell på turen.
Flere artikler fra Politidirektoratet