Norut

Norut er et nasjonalt forskningskonsern med ståsted i Nord-Norge. Norut har forskningsaktivitet innen teknologi og samfunnsforskning, og utfører oppdragsforskning for industri, næringsliv og forvaltning. Instituttet har et spesielt fokus på Nordområdene, og har 130 ansatte.  

Norut driver blant annet forskning innen:

  • Arktisk teknologi
  • Bioteknologi
  • Infrastruktur, materialer og konstruksjoner
  • Kystsoneforvaltning
  • Olje og gass
  • Satellitter og ubemannede fly
  • Snø- og iskartlegging

Artikler fra Norut

Havbase viser omfanget av skipstrafikken i våre havområder.

Havbase: Skipsaktivitet og utslipp i norske havområder

Historiske data gir gjennom denne karttjenesten nye muligheter til å danne seg et bilde av utviklingstrekk innen skipstrafikken i norske havområder og Arktis.
Må ta hensyn til et samlet økosystem

Må ta hensyn til et samlet økosystem

Kommunene er for små til å drive arealplanlegging til sjøs, mener professor Bjørn Hersoug, leder for iKyst-prosjektet. 

Forside iKyst.no

Forvaltning og bruk av kysten - iKyst

I Norge konkurrerer industri, fiske, turisme, rekreasjon, miljøvern, akvakultur og energiproduksjon om å bruke kysten. Det kan bli konflikter av slikt.
Den isforsterkede supertankeren «Vladimir Tikhonov» på vei gjennom Nordøstpassasjen. Illustrasjonsfoto: SCF Group Sovcomflot.

Ingen viktig skipsrute – enda

Ti skip seilte Nordøstpassasjen i fjor, 18000 gikk Suezkanalen. Polhavet blir ikke viktig for gjennomseiling på lenge. Men utviklingen må følges nøye.
Flere artikler fra Norut