Norsk Polarinstitutt

Norsk Polarinstitutt samler kunnskap om særegenhetene i havforholdene i polhavene, dets rolle i klimaet og for klimaendringer, og hvordan variasjoner i havet og endringer i havklima kan påvirke livet i havet. Et varmere Arktis påvirker dyrelivet og miljøet knyttet til havet. Instituttet forsker på arter som er særlig utsatt for klimaendringene, spesielt de som er avhengig av is for å overleve.

Barentshavet:

· Instituttets forskere studerer økosystemer, fugler og pattedyr og havisen i Barentshavsområdet, og instituttets miljøforvaltere har vært aktive i utarbeidelsen og oppfølgingen av forvaltningsplan for Barentshavet.

· Instituttet har bidratt til videreutvikling av overvåkingssystemet for Barentshavet blant annet gjennom arbeidet med enkeltindikatorer, herunder utvikling av indikatorer for effekter av klimaendringer i havområdene rundt Svalbard.

· Instituttet har ledet Faglig forum for Barentshavet – Lofoten og deltatt i faglig forum for Norskehavet, og har opparbeidet seg en betydelig system- og fagkompetanse knyttet til helhetlig havforvaltning som benyttes aktivt både inn i andre nasjonale prosesser og i internasjonalt samarbeid som for eksempel miljøsamarbeidet med Russland og inn i arbeidsgruppene under Arktisk råd.

· BarentsPortal er et nettsted som gir førstehånds kunnskap om miljøet i norsk og russisk del av Barentshavet. Nettstedet er et samarbeid mellom norske og russiske forvaltnings- og forskningsinstitusjoner, og Norsk Polarinstitutt har prosjektledelsen på norsk side.

Norsk Polarinstitutt har vært med i BarentsWatch prosjektet fra starten av og er en av initiativtakerne.

 


Artikler fra Norsk Polarinstitutt

Offentlig innsats mot marin forsøpling

Offentlig innsats mot marin forsøpling

Plastsøppel langs kysten vår får stadig mer oppmerksomhet. Men frivilligheten alene kan ikke ta på seg hele ansvaret.

Polhavets grenser trekkes opp

Polhavets grenser trekkes opp

 Flere arktiske kyststater har sendt inn sine forslag til avgrensninger i Polhavet.
Havets sju soner

Havets sju soner

Innenfor disse defineres kyststatenes rettigheter.
Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Flere artikler fra Norsk Polarinstitutt