Norsk institutt for vannforskning

NIVA er et nasjonalt miljøforskningsinstitutt som utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger knyttet til ferskvann, marint miljø og miljøteknologi. NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid.

NIVAs samfunnsoppgave er å utvikle kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. NIVAs brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, og for Norges interesser i internasjonale fora.

Innovasjon og forretningsutvikling er et vekstområde for NIVA. Merverdi som skapes gjennom innovasjon skal brukes til forskning, og bidra til verdiskaping for samfunnet.

Artikler fra Norsk institutt for vannforskning

Nye oppdrettsarter for Norge

Nye oppdrettsarter for Norge

Rapport konkluderer med at 30 arter kan være aktuelle. Men så var det dette med lønnsomheten.

Skal stanse spredning av fremmede arter

Skal stanse spredning av fremmede arter

Vann fra den ene siden av kloden fraktes til den andre som ballastvann. Dyr og planter følger med på reisen.

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Forsker uten fører

Forsker uten fører

– Data samlet inn av autonome, selvgående fartøy revolusjonerer forskningen på havet.

Flere artikler fra Norsk institutt for vannforskning