Norsk institutt for vannforskning

NIVA er et nasjonalt miljøforskningsinstitutt som utfører forskning, undersøkelser, utviklingsarbeid og utredninger knyttet til ferskvann, marint miljø og miljøteknologi. NIVA har lang erfaring med internasjonalt forskningssamarbeid.

NIVAs samfunnsoppgave er å utvikle kunnskap som grunnlag for politikkutforming og viktige beslutninger i samfunnet. NIVAs brede kompetanse, forskningsekspertise og lange dataserier fra miljøovervåking har betydning for norsk næringsliv, offentlig forvaltning på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå, og for Norges interesser i internasjonale fora.

Innovasjon og forretningsutvikling er et vekstområde for NIVA. Merverdi som skapes gjennom innovasjon skal brukes til forskning, og bidra til verdiskaping for samfunnet.

Artikler fra Norsk institutt for vannforskning

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Forsker uten fører

Forsker uten fører

– Data samlet inn av autonome, selvgående fartøy revolusjonerer forskningen på havet.

På plass i Framsenteret

På plass i Framsenteret

Etter nesten fire år i midlertidige lokaler er BarentsWatch igjen på plass som leietaker i Framsenteret i Tromsø.

Kunnskapsbasert havforvaltning

Kunnskapsbasert havforvaltning

En ny versjon av kartløsningen Arealverktøy er nå på plass. En enklere oversikt over næringsaktivitet, miljøverdier og reguleringer i våre tre havområder.
Flere artikler fra Norsk institutt for vannforskning