Mattilsynet

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. 

Artikler fra Mattilsynet

Satser på oppdrett av torsk og kveite

Satser på oppdrett av torsk og kveite

Nye arter i norsk fiskeoppdrett dukker stadig opp. Tidligere nedturer stopper ikke aktørenes tro på suksess.

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for statusen i oppdrettsnæringen.

Fiskehelse i ny drakt

Fiskehelse i ny drakt

En bedre oversikt over de områdene og lokalitetene som er av interesse for deg.

Trygg transport til sjøs

Trygg transport til sjøs

– Det pandemien viser, er hvor sentral skipstrafikken er for velfungerende logistikkjeder, sier Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet.

Flere artikler fra Mattilsynet