Mattilsynet

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. 

Artikler fra Mattilsynet

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

Fiskehelse - forklaring og bruksanvisning

I Fiskehelse har BarentsWatch laget et interaktivt kart som viser viktige indikatorer for statusen i oppdrettsnæringen.

Fiskehelse i ny drakt

Fiskehelse i ny drakt

En bedre oversikt over de områdene og lokalitetene som er av interesse for deg.

Trygg transport til sjøs

Trygg transport til sjøs

– Det pandemien viser, er hvor sentral skipstrafikken er for velfungerende logistikkjeder, sier Håvard Gåseidnes i Sjøfartsdirektoratet.

Viser fiskeslakteri i Fiskehelse

Viser fiskeslakteri

Vi fortsetter med å oppgradere tjenesten Fiskehelse. Denne sommeren fikk vi fiskeslakteri inn på kartet, lag egne lusegrenser og lås av valgt brønnbåtspor.

Flere artikler fra Mattilsynet