Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket skal levere i samsvar med politiske vedtak, løyvingar og bestillingar. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket førebygg og begrenser skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona.

Artikler fra Kystverket

Få bølgevarsel for din egen seilingsrute

Få bølgevarsel for din egen seilingsrute

Sjøfarende kan nå gjennom tjenesten Bølgevarsel tegne sin egen rute.

Mange gjør en innsats for kystkulturen

Mange gjør en innsats for kystkulturen

Alt fra privatpersoner til departementer samarbeider for bedre å ta vare på kulturminner langs kysten.

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Demonstrerte ny versjon av Arealverktøyet

Ny versjon av Arealverktøyet

Målet er bedre effektivisering av havforvaltningen. Nå er ny funksjonalitet og flere temakart på plass.

Flere artikler fra Kystverket