Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket skal levere i samsvar med politiske vedtak, løyvingar og bestillingar. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket førebygg og begrenser skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona.

Artikler fra Kystverket

GIS blir enklere å bruke

GIS blir enklere å bruke

Informasjon presentert ved hjelp av kart i nye GIS-verktøy, blir stadig mer tilgjengelig og brukervennlig.
Tjenesten Felles ressursregister

Tjenesten Felles ressursregister

Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressurs-informasjonen de har behov for.
Økt skipstrafikk i nord

Økt skipstrafikk i nord

– Fra 2011 til juni 2018, økte trafikken innen petroleumssektoren med rundt 60 prosent.
Samarbeid skal gi renere hav

Samarbeid skal gi renere hav

En rekke aktører samler seg under prosjektet Circular Cleanup for å lage løsninger rundt forsøplingen av havet.
Flere artikler fra Kystverket