Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket skal levere i samsvar med politiske vedtak, løyvingar og bestillingar. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket førebygg og begrenser skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona.

Temaer som redigeres i samarbeid med Kystverket

Los

23. mai 2012

Overvåkning

21. mai 2012

Sjøtransport

03. mai 2012

Siste nyheter fra Barentswatch i samarbeid med Kystverket

Se andre båter i FiskInfo

21. desember 2016

Nyttige satellittar

30. september 2016
Flere nyheter
  • Sist endret: 26. september 2012