Havforskningsinstituttet (IMR)

Havforskningsinstituttet er det største marine forskningsmiljøet i Norge. Hovedansvaret er å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen. Derfor er rundt halvparten av arbeidet vårt finansiert av Fiskeri- og kystdepartementet. 

Havforskningsinstituttet har hovedkontor i Bergen, men viktige deler av aktiviteten vår foregår på avdelingene våre; i Tromsø, på forskningsstasjonene i Matre, Austevoll og Flødevigen, og ikke minst på fartøyene våre, som til sammen er på havet over 1600 døgn i året. Forskningsfartøyene er de viktigste redskapene for innsamling av data innen marine resurser og miljø. Instituttet har ansvar for driften av fem store forskningsfartøy, og leier i tillegg kommersielle fartøy med nærmere 1000 toktdøgn i året.

Artikler fra Havforskningsinstituttet (IMR)

Taredyrking er i vekst

Taredyrking er i vekst

Gode forutsetninger for taredyrking gir vekstbetingelser for nye maritime næringer. 

Havvind inntar havområdene

Havvind inntar havområdene

Havvind gir grønn energi, men blir også en konkurrent til havområdene.

Våre viktige havstrømmer

Våre viktige havstrømmer

Havstrømmene har stor betydning for vårt klima, og for hvor næringsrike våre farvann er. Oppdagelsen av en havstrøm fra Island til Færøyene, viser at det fortsatt er kunnskapshull.

Samarbeid om risikovurdering av fiskeoppdrett

Ny risikovurdering av fiskeoppdrett

Rømt oppdrettslaks, lakselus og andre miljøutfordringer sjekkes hvert år. En enklere rapport skal gjøre det å lettere å vurdere risiko for oppdrett.

Flere artikler fra Havforskningsinstituttet (IMR)