Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet ble etablert i Bergen i 1900 og er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge.

Fiskeridirektoratet skal bidra til å oppfylle Fiskeri- og kystdepartementets overordnede mål, som er å sikre rammebetingelsene for en lønnsom og bærekraftig fiskeri- og havbruksnæring samt annet marint basert næringsliv.

Fiskeridirektoratet har en egen visjon, et overordnet mål og en rollebeskrivelse i tråd med dette.

Temaer som redigeres i samarbeid med Fiskeridirektoratet

Akvakultur

03. mai 2012

Siste nyheter fra Barentswatch i samarbeid med Fiskeridirektoratet

Se andre båter i FiskInfo

21. desember 2016

Nyttige satellittar

30. september 2016
Flere nyheter
  • Sist endret: 26. september 2012