Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

DSBs ansvar på samfunnstryggleiksområdet omfattar nasjonal, regional og lokal tryggleik og beredskap, brann- og eltryggleik, industri- og næringslivstryggleik, farlege stoff, og produkt- og forbrukartryggleik. DSB har ansvar for Sivilforsvaret. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Artikler fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

Miljøaktørene: En oversikt

Miljøaktørene: En oversikt

Offentlige aktører som jobber med klima og miljø i Norge og internasjonalt.
Tjenesten Felles ressursregister

Tjenesten Felles ressursregister

Alle aktører innen redning og beredskap skal gjennom et sikkert system få den ressurs-informasjonen de har behov for.
Flere artikler fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap